Výsledky vyhľadávania

 1. Social agenda. Luxembourg : Office of the European Union. 3x ročne. ISSN 1682-7783
  časopis

  časopis


 2. HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Turizmus - jeden z motorov nemeckej ekonomiky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 22. júna 2017, roč. 27, č. 25.
  článok

  článok


 3. TVARDZÍK, Jozef. Amsterdam nespí. Objavil nočnú ekonomiku. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. februára 2017, roč. 27, č. 7, s. 16-18.
  článok

  článok


 4. Každá druhá matka se nevrátí po rodičovské ke svému zaměstnavateli. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 4, s. 24-25.
  článok

  článok


 5. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 12/2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [30 s.]. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 3. štvrťrok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [113 s.]. Zamestnanosť a mzdy.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. Flexibility as an important tool for solving problems of labor markets. In Economic and social development. International scientific conference. Economic and social development : book of proceedings : 20th International scientific conference on economic and social development : Prague, 27-28 april 2017 [elektronický zdroj]. - Varazdin ; Koprivnica ; Warsaw : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : University North : Faculty of Management University of Warsaw, 2017. ISSN 1849-7535, pp. 260-266 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok


 8. TÓTH, Miroslav. Regionálna hrubá pridaná hodnota v poľnohospodárstve Slovenskej republiky. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 78-90. VEGA 1/128/15.
  článok

  článok


 9. KLIMKO, Roman - RIEVAJOVÁ, Eva. Slovak labour market and its specifics. In Economic and social development : the legal challenges of modern world. International scientific conference. Economic and social development : book of proceedings : 22nd International scientific conference on economic and social development - “The legal challenges of modern world” : Split, 29-30 june 2017 [elektronický zdroj]. - Varazdin ; Split ; Sarajevo ; Koprivnica ; Warsaw : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : Faculty of Law, University of Split : Faculty of Law, University of Sarajevo : University North : Faculty of Management University of Warsaw, 2017. ISSN 1849-7535, s. 730-737 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok


 10. Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [94 s.]. Súborné publikácie.
  elektronická kniha

  elektronická kniha