Výsledky vyhľadávania

 1. HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Turizmus - jeden z motorov nemeckej ekonomiky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 22. júna 2017, roč. 27, č. 25.
  článok

  článok


 2. TVARDZÍK, Jozef. Amsterdam nespí. Objavil nočnú ekonomiku. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. februára 2017, roč. 27, č. 7, s. 16-18.
  článok

  článok


 3. Každá druhá matka se nevrátí po rodičovské ke svému zaměstnavateli. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 4, s. 24-25.
  článok

  článok


 4. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 12/2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [30 s.]. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 3. štvrťrok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [113 s.]. Zamestnanosť a mzdy.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Boosting skills for greener jobs in Flanders, Belgium. Paris : OECD, 2017. 108 s. OECD green growth studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/boosting-skills-for-greener-jobs-in-flanders-belgium_9789264265264-en> ISBN 978-92-64-26525-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. Flexibility as an important tool for solving problems of labor markets. In Economic and social development. International scientific conference. Economic and social development : book of proceedings : 20th International scientific conference on economic and social development : Prague, 27-28 april 2017 [elektronický zdroj]. - Varazdin ; Koprivnica ; Warsaw : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : University North : Faculty of Management University of Warsaw, 2017. ISSN 1849-7535, pp. 260-266 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok


 8. TÓTH, Miroslav. Regionálna hrubá pridaná hodnota v poľnohospodárstve Slovenskej republiky. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 78-90. VEGA 1/128/15.
  článok

  článok


 9. KLIMKO, Roman - RIEVAJOVÁ, Eva. Slovak labour market and its specifics. In Economic and social development : the legal challenges of modern world. International scientific conference. Economic and social development : book of proceedings : 22nd International scientific conference on economic and social development - “The legal challenges of modern world” : Split, 29-30 june 2017 [elektronický zdroj]. - Varazdin ; Split ; Sarajevo ; Koprivnica ; Warsaw : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : Faculty of Law, University of Split : Faculty of Law, University of Sarajevo : University North : Faculty of Management University of Warsaw, 2017. ISSN 1849-7535, s. 730-737 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok


 10. Living and working in Europe 2016. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 63 s. ISBN 978-92-897-1583-6. ISSN 2363-0299. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]