Výsledky vyhľadávania

 1. KUNYCHKA, Mykhaylo. Hospodárska diplomacia : efektivita hospodárskej diplomacie Ukrajiny. Recenzenti: Alexandru Burian, Lidiia Karpenko, Milan Kurucz. Odessa : Oripa Napa, 2018. 168 s. [9 AH]. ISBN 978-966-394-094-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 2. VÁLEK, Juraj. Výška vrátenia dane zahraničným zástupcom platná v roku 2015. In Online knižnica DPH profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5313, 21.5.2015, [s. 1], [3,43 NS], online. Dostupné na : <http://www.dph.sk/33/vyska-vratenia-dane-zahranicnym-zastupcom-platna-v-roku-2015-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3AjaZOIRbcXXAg_rzFJ8D5c/?query=v%FD%B9ka+vr%E1tenia+dane+zahrani%E8n%FDm+z%E1stupcom+platn%E1+v+roku+2015&serp=1>
  článok

  článok

 3. RANETA, Leonid - KUNYCHKA, Mykhaylo. Pomáhá diplomacie mezinárodnímu obchodu? Případ Ukrajiny. - Registrovaný: Scopus. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2015. ISSN 0323-1844, 2015, roč. 50, č. 1, s. 5-25.
  článok

  článok

 4. WINKLER, Martin. Obstarávateľské zmluvy - právne a zahraničnoekonomické aspekty. - Registrovaný: Web of Science. In International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics. International scientific conference. International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics : conference proceedings : 15th international scientific conference : Smolenice Castle, 4th - 5th december 2014. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3980-7, s. 531-535 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. BALÁŽ, Peter. Zahraničnoobchodná politika opäť v centre záujmu slovenských politikov. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 10, s. 28-29.
  článok

  článok

 6. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3. aktualiz. a dopln. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 549 s. ISBN 978-80-7357-562-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. ČIZMADIOVÁ, Kristína. Hľadiská skúmania diplomacie. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 68-72.
  článok

  článok

 8. SRŠŇOVÁ, Jana - FÜZYOVÁ, Ľubica. Medzinárodné stratégie ako jedno z východísk hospodárskej krízy. In Marketing a obchod 2009 : vplyv hospodárskej krízy na marketing a obchod : vedecký zborník. - Zvolen : Bratia Sabovci s.r.o., 2009. ISBN 978-80-89241-33-0, s. 221-225.
  článok

  článok

 9. CHLUMSKÁ, Karla. Marketing v zahraničí a právo. In TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. - Praha : Economia, 2007. ISSN 1214-9594, říjen 2007, roč. 4, č. 10, s. 36-37.
  článok

  článok

 10. ŽIGA, Peter. Hospodárska diplomacia - pohľad MH SR. In Zahraničná politika a diplomacia Slovenskej republiky v kontexte európskej integrácie : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2467-4, s. 197-208.
  článok

  článok