Výsledky vyhľadávania

 1. BRIESTENSKÝ, Ladislav. Procedurálny návrh verzus právo na udelenie slova. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523, 2019, roč. 12, č. 5, s. 2-3.
  článok

  článok

 2. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Tvorba a použitie peňažných fondov v podmienkach územnej samosprávy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523, 2019, roč. 12, č. 5, s. 5-9.
  článok

  článok

 3. MATULKOVÁ, Mariana. Obecné zriadenie po novom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 10, s. 263-280.
  článok

  článok

 4. KOVÁČOVÁ, Simona - KOVÁČOVÁ, Natália. Legislatívne zmeny v kontexte priamej a nepriamej formy výkonu miestnej samosprávy. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 1805-0638, 2018, roč. 7, č. 1, s. 57-60.
  článok

  článok

 5. ŽÁRSKA, Elena - VÁMOŠOVÁ, Monika. Selected characteristics effect on municipality council size. In Public economics and administration 2017. International scientific conference. Public economics and administration 2017 : proceedings of the 12th international scientific conference : 12th - 13th september 2017, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4131-1. ISSN 1805-9104, pp. 384-390 online. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok

 6. TEKELI, Jozef. Nový Správny súdny poriadok – šanca pre nepohodlných hlavných kontrolórov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 7-8, s. 1-2.
  článok

  článok

 7. PALÚŠ, Igor. Princíp deľby moci ako súčasť regionálnej samosprávy v Slovenskej republike. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISSN 1214-4967, 2015, roč. 12, č. 3-4, s. 76-92.
  článok

  článok

 8. KOLLÁR, Vojtech - ŠKULTÉTY, Peter. Kompetencie a služby územnej samosprávy. 1. vyd. Bratislava : ZMOS, 2015. 103 s. [8,23 AH]. ISBN 978-80-89809-08-0.
 9. GYIMESI, J. Ako sa vyvarovať chýb pri tvorbe a prijímaní VZN? In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1337-2459, December 2014, roč. 8, č. 6, s. 8-10.
  článok

  článok

 10. BELAJOVÁ, Anna - GECÍKOVÁ, Ivana. Napĺňanie manažérskej funkcie organizovania v podmienkach obecnej samosprávy na Slovensku. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2014. ISSN 1337-2955, jún 2014, roč. 10, č. 1, s. 91-98.
  článok

  článok