Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1536  
Vaša otázka: Heslá = "zdravie"
 1. KAPITÁN, Peter. Free from testuje každý. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2023. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 69, (2023.
  článok

  článok

 2. LACKO, Roman et al. Efficiency and Productivity Differences in Healthcare Systems: The Case of the European Union. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Environmental Research and Public Health. - Basel : Published by MDPI. ISSN 1660-4601, 2023, vol. 20, no. 1, pp. 1-14. KEGA 001UVLF-4/2020, VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 3. GAISLOVÁ, Martina. Kompost vráti pôde potrebné živiny, bojuje proti klimatickým zmenám a prináša zdravšie potraviny. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 10, s. 9-11.
  článok

  článok

 4. ZORIČÁKOVÁ, Veronika. Čo vlastne kompenzuje náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých blízkych osôb? In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1339-8652, 2022, roč. 8, č. 1, s. 19-26.
  článok

  článok

 5. KAZDOVÁ, Alena. Mobbing nezmizel ani v době hybridní práce. In HR forum : odborný dvouměsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People Management Forum, 2022. ISSN 1212-690X, 2022, č. 1, s. 14-17.
  článok

  článok

 6. KAPITÁN, Peter. Free from nie je len móda. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2022. ISSN 1805-0549, 3-4, č. 64, (2022.
  článok

  článok

 7. ONDREJKOVÁ, Ľudmila. Choroby z povolania - dôležitý ukazovateľ úrovne starostlivosti o zdravie zamestnancov na pracovisku. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-1508, 2022, roč. 27, č. 11, s. 140-149.
  článok

  článok

 8. HRTÁNEK, Ladislav. Výpoveď zamestnávateľa zo zdravotných dôvodov. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 9, s. 22-25.
  článok

  článok

 9. ŠIMÁKOVÁ, Lucie. Transition To An Online Mode During Covid-19. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2022. ISSN 1805-3246, 2022, č. 2, s. 35-76.
  článok

  článok

 10. MITWALLYOVÁ, Helena - KUREKOVÁ, Lucie - ZIKMUND, Daniel. Možnosti zlepšování životního prostředí územní samosprávou na příkladu snížení koncentrace prachových částic PM10 v ovzduší. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 2, s. 209-234.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.