Výsledky vyhľadávania

 1. OECD Reviews of Public Health: Japan : A Healthier Tomorrow. Paris : OECD, 2019. 206 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-public-health-japan_9789264311602-en> ISBN 978-92-64-31159-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. JANKELOVÁ, Nadežda - PSOTA, Ivan - MUCSKA, Matej. Motivácia a pracovná spokojnosť zdravotníckych pracovníkov. In Trendy v manažmente a ekonomike z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-042-1, s. 72-88 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. JANKELOVÁ, Nadežda - VALENČÍK, Tomáš. Inovatívne prístupy v manažmente ľudských zdrojov a ich vplyv na úspešnosť zdravotníckych zariadení. In Trendy v manažmente a ekonomike z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-042-1, s. 44-55 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia - MUCSKA, Matej. Aplikácia behaviorálnej ekonómie v manažmente zdravotníckych zariadení v kontexte ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia. In Trendy v manažmente a ekonomike z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-042-1, s. 4-18 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. Trendy v manažmente a ekonomike z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia : recenzovaný zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Michal Adamišin. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. CD-ROM 179 s. 1. etapa projektu: Inovatívne prístupy v riadení zdravotníckych organizácií. ISBN 978-80-7556-042-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. OECD Reviews of Public Health: Chile : A Healthier Tomorrow. Paris : OECD, 2019. 167 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-public-health-chile_9789264309593-en> ISBN 978-92-64-30956-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Policyholders in Health Insurance Companies. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 61-65. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 8. MATULKOVÁ, Mariana. Zákon o ochrane a rozvoji verejného zdravia. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 3, s. 240-262.
  článok

  článok

 9. Health at a Glance: Europe 2018 : State of Health in the EU Cycle. Paris : OECD/EU, 2018. 211 s. Health at a Glance: Europe. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2018_health_glance_eur-2018-en> ISBN 978-92-64-30334-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. LACKO, Roman - ROZKOŠOVÁ, Anna - HAJDUOVÁ, Zuzana. The Last 5 Years in e-Government Services Trust, Acceptation and Implementation. - Registrovaný: Scopus. In IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society : 26th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 5–7, 2018, Kutná Hora, Czech Republic, [Proceedings of the 26th Annual IDIMT Conference]. - Linz : TRAUNER Verlag, 2018. ISBN 978-3-99062-339-8, pp. 325-330 online. VEGA 1/0839/17.
  článok

  článok