Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 574  
Vaša otázka: Heslá = "zdroje energie obnoviteľné"
 1. RIEPL, Tobias - ZÁVARSKÁ, Zuzana. Towards a Greener Visegrád Group: Progress and Challenges in the Context of the European Green Deal. Policy Notes and Reports 64. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2023. 25 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. JURKOVIČ, P. Plynový balíček EK sa zameral na obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny, ochranu spotrebiteľa a metánové emisie. In Slovgas : odborný plynárenský časopis. - Bratislava : Slovenský plynárenský a naftový zväz, 2022. ISSN 1335-3853, 2022, roč. 31, č. 1, s. 30-34.
  článok

  článok

 3. HUTOVÁ, Kristýna - SVOZIL, Martin. Spolupráce Evropy a severní Afriky v energetice : výzvy a příležitosti partnerství. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 52-53.
  článok

  článok

 4. KOLEJKA, Jaromír. Krajiny a energie jižní Moravy. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 5, s. 4-7.
  článok

  článok

 5. NOVOTNÁ, Simona. Expertná databáza OZE pre uskutočnenie analýzy energetického hospodárenia podnikov MSP. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. ISSN 1805-0638, 2022, roč. 11, č. 1, s. 27-32.
  článok

  článok

 6. MARTINEC, Lukáš. The Influence of Photovoltaic and Nuclear Energy Sources on the Use of Land in the Czech Republic. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2022. ISSN 1805-9295, 2022, vol. 68, no. 8, s. 307-316.
  článok

  článok

 7. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - RYBÁROVÁ, Daniela. Sustainable Production of E-Fuels and Its Social and Economic Impact. In Annual Global Business Conference. Reshaping Customer-Oriented Business. Global Business Conference 2022 Proceedings : Reshaping Customer-Oriented Business. - Zagreb : Innovation Institute, 2022. ISSN 1848-2252, pp. 56-64 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 8. BARTEKOVÁ, Mária - RYBÁROVÁ, Daniela. Renewable Energy Production in Europe and Its Impact on Employment. In MIC - Vis, 2022 : Mediterranean Islands Conference 14 th – 17th September 2022, The Island of Vis, Croatia. - Zagreb : Institute of Social Sciences Ivo Pilar : VERN' University, 2022. ISBN 978-953-8404-11-5, p. 61 online.
  článok

  článok

 9. KUZNETSOVA, Mariya. Modern Energy Security of Ukraine: Geopolitical Context. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 234-242 online.
  článok

  článok

 10. MANOVÁ, Eva - SIMONIDESOVÁ, Jana. Komparácia daňového zvýhodnenia pre biopalivá ako obnoviteľného zdroja energie v Slovenskej republike a v Českej republike. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022). Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022) : Reviewed Proceeding of Posts from an 17. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4946-2, pp. 66-75 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.