Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 607  
Vaša otázka: Heslá = "zdroje energie obnoviteľné"
 1. DANIEL, Pavel. Energetický sektor není jen zemní plyn nebo elektřina. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2024. ISSN 1212-4273, 2024, roč. 31, č. 2, s. 42-43.
  článok

  článok

 2. SIMINSKÁ, Eva. Opatrenia z Fondu na spravodlivú transformáciu. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-7523, 2023, roč. 16, č. 3, s. 2-5.
  článok

  článok

 3. MYŠKA, Petr. Dekarbonizace úvěrových portfolií bude mít zásadní dopady. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 7-8, s. 12-15.
  článok

  článok

 4. SANDTNER, Lucia. Obľúbené obnoviteľné zdroje energie v daniach, účtovníctve a dotačných schémach. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1336-426X, 2023, roč. 20, č. 9, s. 2-13.
  článok

  článok

 5. ANDREJOVSKÝ, Pavol - HAJDUOVÁ, Zuzana. Európa 2020 v kontexte podpory využívania obnoviteľných zdrojov - vybrané zistenia. In "Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030 III." : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-225-5051-2, s. 4-10. VEGA 1/0338/22.
  článok

  článok

 6. NOVÁKOVÁ, Michaela - STRIČÍK, Michal. Aspekty využitia vody ako prírodného zdroja energie (malé vodné elektrárne). In Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022. Medzinárodný vedecký workshop. "Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5095-6, s. 26-31. KEGA 035EU-4/2022.
  článok

  článok

 7. BAJI-GÁL IMRÉNÉ SZARVAS, Nóra. Financing Options for Solar Power Capacity in Hungary. In Financial and Economic Review : Scientific Journal of the Magyar Nemzeti Bank. - Budapest : Magyar Nemzeti Bank, 2023. ISSN 2415-9271, 2023, vol. 22, no. 2, pp. 156-168.
  článok

  článok

 8. KUBICA, Milan - UHLIAR, Miroslav. The Importance of Building Small Hydropower Plants in the Concept of the Circular Economy. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 249-254. VEGA 1/0462/23.
  článok

  článok

 9. SLOBODNÍKOVÁ, Miriam. Obnoviteľné energetické zdroje na Slovensku a v EÚ vo verejnom obstarávaní. In Verejné obstarávanie - právo a prax : odborný dvojmesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1339-5963, 2023, roč. 10, č. 3, s. 33-37.
  článok

  článok

 10. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - RYBÁROVÁ, Daniela. Renewable Energy Production in Europe and Its Impact on Employment. In MIC – VIS, 2022. International Multidisciplinary Scientific Conference. Preserving, Evaluating and Developing the Mediterranean : 4th International Multidisciplinary Scientific Mediterranean Island Conference MIC – Vis 2022, Island of Vis, Croatia, September 14-17, 2022. - Zagreb : Institute of Social Sciences Ivo Pilar : VERN' University, 2023. ISBN 978-953-8404-20-7, pp. 435-439. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.