Výsledky vyhľadávania

 1. Kto robí (a platí) revolúciu vo vŕtaní. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 9. novembra 2017, roč. 27, č. 45, s. 14-18.
  článok

  článok


 2. HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Oblastné turistické organizácie sú úspešné. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 11. mája 2017, roč. 27, č. 19.
  článok

  článok


 3. KORDOŠOVÁ, Alena. Majetková podstata neziskových účtovných jednotiek. In Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4364-4, s. 41-51 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. KMEŤOVÁ, Oľga - FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. The Project value for money as an instrument of government for increasing the efficiency of public spending. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 145 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Financovanie politických strán na príklade Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Výzva pre Slovensko? Posudzovatelia: Ján Liďák, Svetozár Krno, Tomáš Koziak. 1. vyd. Praha : Machiavelli Press, 2017. 204 s. [12,6 AH]. ISBN 978-80-88147-05-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. RUDOLF, Ján. Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 7-8, s. 41-43.
  článok

  článok


 7. BURGER, Peter - BAUMÖHL, Eduard - VÝROSTOVÁ, Eva. Funding structure of the European and North American clusters: results from an independent questionnaire. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 6, s. 485-504. VEGA 1/0402/15.
  článok

  článok


 8. TRIZULIAK, Tibor. Financovanie základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a vzdelávanie - novela zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 3, s. 210-243.
  článok

  článok


 9. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Návratné zdroje financovania v podmienkach územnej samosprávy od 1. januára 2017. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 2, s. 5-8.
  článok

  článok


 10. LEGNEROVÁ, Kateřina - DOHNALOVÁ, Marie. Financování sociálních podniků. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha ; Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - v.v.i., 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 1, s. 15-17.
  článok

  článok