Výsledky vyhľadávania

 1. BÖSZÖRMENYI, Jana. Vlastné imanie v spoločnosti. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 3, s. 39-48.
  článok

  článok

 2. KOPČÁKOVÁ, Janka. Capital Structure. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 112.
  článok

  článok

 3. KOPČÁKOVÁ, Janka. Základné rozdiely finančného a operatívného leasingu. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 14. International Scientific Conference, April 28th – 30th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4820-5, pp. 15-29 online. I-21-103-00.
  článok

  článok

 4. KRULICKÝ, Tomáš - HORÁK, Jakub. Business Performance and Financial Health Assessment through Artificial Intelligence. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2021. ISSN 2585-7258, 2021, vol. 15, no. 2, pp. 38-51.
  článok

  článok

 5. BELANOVÁ, Katarína. Financing of Small and Medium – Sized Enterprises by Bank Loans Compared to Large Companies During the Coronavirus Crisis. In Mednarodno inovativno poslovanje = Journal of Innovative Business and Management. - Maribor : Doba Business School Maribor. ISSN 1855-6175, 2021, vol. 13, no. 2, pp. 46-56 online. VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok

 6. BEDNÁR, Richard. Vplyv zdrojov financovania na výkon startupu. In Kde sa nachádza a kam smeruje veda a výskum na Katedre manažmentu FPM EUBA I.. seminár. Kde sa nachádza a kam smeruje veda a výskum na Katedre manažmentu FPM EUBA I. : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4911-0, s. 6 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 7. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Entrepreneurial Dimension of the Supporting Sectors of the Creative Industries in Slovakia. In Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a inteligentného rastu II. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4901-1, s. 13-22 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 8. STAŠKO, Martin. Financovanie podniku prostredníctvom nerozdeleného zisku. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XV.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 15. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4915-8, pp. 73-74 online.
  článok

  článok

 9. TASÁRYOVÁ, Katarína - PAKŠIOVÁ, Renáta. Optimizing the Amount of Equity As an Important Tool for the Sustainability of Businesses. In International Conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises 2021. DEMSME 2021. 3rd International Conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2021) : Conference Proceedings. - Karviná : Silesian University in Opava. School of Business Administration in Karviná, 2021. ISBN 978-80-7510-456-4, pp. 642-651 online. I-21-103-00, APVV-16-0602.
  článok

  článok

 10. BEDNÁR, Richard. Vplyv zdrojov financovania na výkon startupu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 26-32 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok