Výsledky vyhľadávania

 1. HOLÁ, Lenka - URBANOVÁ, Martina - LAKOMÝ, Martin. Informovanost o mediaci v evropském a českém kontextu. In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 2, s. 94-105.
  článok

  článok

 2. LUKÁČ, Jozef - SIMONIDESOVÁ, Jana. Informačné zdroje finančnej analýzy v podmienkach podniku účtujúceho podľa systému IAS/IFRS. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 11. International Scientific Conference, May 27th – 29th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4748-2, pp. 75-84 CD-ROM. I-20-108-00.
  článok

  článok

 3. MIKLOŠÍK, Andrej et al. Are Australian TV Advertisers Aware of Evolving Online Information Search Patterns? In IEEE Access. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers. ISSN 2169-3536, 2020, vol. 8, pp. 143066-143075 online. VEGA 1/0657/19, KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 4. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 11. International Scientific Conference, May 27th – 29th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). Reviewers: Vincent Jakub, Emil Spišák. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. 156 s. CD-ROM. ISBN 978-80-225-4748-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - SABADKA, Dušan. Inovácie výroby a výrobkov. Odborní lektori: Milan Kováč, Barbora Gontkovičová. 1. vydanie. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2020. 252 s. [16,43 AH]. Edícia študijnej literatúry. ISBN 978-80-553-3754-8.
  kniha

  kniha

 6. WINKLER, Martin et al. Basics of Law. Reviewers: Nicole Grmelová, Peter Pénzeš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 290 s. [19,289 AH]. KEGA 020EU-4/2019. ISBN 978-80-225-4781-9.
  kniha

  kniha

 7. MUCHOVÁ, Eva - KÁLOVEC, Marek. How to Write the Literature Review. In Developing Transferable Skills for Research. - Bratislava : DOLIS GOEN, 2020. ISBN 978-80-973221-1-3, s. 34-44. REPESEA 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP.
  článok

  článok

 8. Information at Work : Information Management in the Workplace. 1st Edition. London : Facet Publishing, 2019. 179 s. ISBN 978-1-78330-275-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. VIŠŇOVSKÝ, Ján et al. Television News as an Information Source and Its Perception in Slovakia. In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. ISSN 1338-130X, 2019, vol. 10, no. 1, pp. 40-60.
  článok

  článok

 10. PORUBANOVÁ, Klaudia. Inovačné aktivity podnikov ako potenciál ich ďalšieho rozvoja : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: ekonómia a manažment (ekonomika a manažment podniku). 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 85 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4684-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]