Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 332  
Vaša otázka: Heslá = "zdroje informácií"
 1. POLLÁK, František - MARKOVIČ, Peter. Customer Age as a Determinant of Preferences for Information Sources – Empirical Analysis of a Case from Central Europe. In Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System. International Scientific Conference. Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2022) : 7th International Scientific Conference, July, 7-10, 2022, Pula, Hotel Park Plaza Histria Pula. - Považská Bystrica : BCSS, 2022. ISBN 978-80-973642-3-6, p. 45 online.
  článok

  článok

 2. BERTI, Johann - DACOS, Marin - GALLEZOT, Gabriel. Cesta k otvorenej vede : praktická príručka pre doktorandov. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo otvorenej vedy, Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 46 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. POLLÁK, František - MARKOVIČ, Peter. Customer Age as a Determinant of Preferences for Information Sources: Empirical Analysis of a Case from Central Europe. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Economics & Sociology : Journal of Scientific Papers. - Szczecin : Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X, 2022, vol. 15, no. 2, pp. 296-311 online. VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok

 4. BELVONČÍKOVÁ, Eva - ČIDEROVÁ, Denisa. Know-What, Know-Why, Know-Who... How Do You Get Your Facts Right? In Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov. Medzinárodná vedecká konferencia. Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2022. ISBN 978-80-225-4954-7, s. 8-23 online. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 5. SCHITTENHELM, Andrea - VANIŠOVÁ, Lucia. Tvorba štatistických adresných bodov ako bázy na územnú prípravu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2022. ISSN 1339-6854, 2022, roč. 32, č. 1, s. 16-26.
  článok

  článok

 6. VAŇO, Boris. Hodnotenie kvality administratívnych údajov vstupujúcich do štatistického procesu v podmienkach Slovenska. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2022. ISSN 1339-6854, 2022, roč. 32, č. 2, s. 52-66.
  článok

  článok

 7. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. The Use of Digital Resources in Teaching Business English. In Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4813-7, s. 23-32.
  článok

  článok

 8. LUKÁČ, Jozef - KUDLOVÁ, Zuzana. Financial Analysis Focused on the Food Industry. Reviewers: Katarína Čulková, Bohuslava Mihalčová. 1st Edition. Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, 2021. 133 s. [6,4 AH]. I-21-113-00. ISBN 978-80-246-4589-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. ŠKVRNDA, František - ČECH, Ľubomír - KUCHARČÍK, Rudolf. Teória medzinárodných vzťahov. Recenzenti: Peter Juza, Milan Kurucz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 183 s. [13,95 AH]. KEGA 015EU-4/2018. ISBN 978-80-225-4790-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 3]
 10. LUKÁČ, Jozef - KAČURÁK, Patrik - CZART, Paweł. Z akých zdrojov vychádzame pri analýze finančného zdravia podnikov? In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVII. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 17. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.11.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4918-9, s. 87-94 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.