Výsledky vyhľadávania

 1. Information at Work : Information Management in the Workplace. 1st Edition. London : Facet Publishing, 2019. 179 s. ISBN 978-1-78330-275-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Big Data Analytics and Electronic Resource Usage in Academic Libraries: A Case Study of a Private University in Kenya. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 13, s. 344-359.
  článok

  článok

 3. HUDEC, Miroslav - VUČETIĆ, Miljan. Aggregation of Fuzzy Conformances. - Registrovaný: Scopus. In New Trends in Aggregation Theory. - Cham : Springer International Publishing AG, 2019. ISBN 978-3-030-19493-2. ISSN 2194-5357, s. 302-314. VEGA 1/0373/18.
  článok

  článok

 4. JOHNSON, Peggy. Fundamentals of Collection Development and Management. 4th Edition. London : Facet Publishing, 2018. 418 s. ISBN 978-1-78330-274-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. PAKŠIOVÁ, Renáta - LOVCIOVÁ, Kornélia. Relevance of Internet Information Sources on Business for Management Processes. In International Scientific Days 2018. International Conference. International Scientific Days 2018: Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems : Conference proceedings, May 16-17, 2018 Nitra, Slovak Republic. - Praha : Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-180-6, pp. 2200-2212 online. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok

 6. ADAMOVÁ, Zuzana - HAZUCHA, Branislav. Autorský zákon : komentár. 1. vydanie. Bratislava : C.H.Beck, 2018. 1127 s. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-89603-58-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Knihovnické fondy, procesy a služby. 1. vydání. Brno : s.n., 2018. 124 s. Knihovnictví a informační vědy, Svazek 1. ISBN 978-80-88071-03-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. JUHÁSZOVÁ, Zuzana et al. Využitie elektronického finančného vykazovania na báze jazyka XBRL : monografia. Recenzenti: Anita Romanová, Lucia Ondrušová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [92 s.] [5,85 AH]. VEGA 1/0935/16. ISBN 978-80-225-4589-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. KOLLÁR, Vojtech - FAITH, Ladislav. Informačné zdroje a skúsenosti z praxe pri tvorbe podnikového marketingového informačného systému (MRIS). In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 41-52.
  článok

  článok

 10. KUČEROVÁ, Helena. Organizace znalostí : klíčová témata. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova. Nakladatelství Karolinum, 2017. 269 s. ISBN 978-80-246-3587-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]