Výsledky vyhľadávania

 1. TÖRŐCSIK, Ágnes - KÁCSOR, Enikő - DIALLO, Alfa. Beyond Gas Beyond 2020: New Vision on Energy Security for the Visegrad Four in 2020–2030. In International issues & Slovak foreign policy affairs. - Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2018. ISSN 1337-5482, 2018, vol. 27, no. 3-4, s. 27-45.
  článok

  článok

 2. MARIANYI, Peter. Elektromobily - spása ľudstva? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 6-7, s. 18-19.
  článok

  článok

 3. Energetika 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 164 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-566-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Energetika 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 188 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-481-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Energetika 2014. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. 178 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-389-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Energetika 2013. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. 164 s. Podniková štatistika. ISBN 978-80-8121-326-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. MERRITT, Giles. Cyprus: na dno a ešte hlbšie. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2013. ISSN 1337-9798, 2013, roč. 5, č. Apríl, s. 14-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167906/GW0042013_lowres.pdf>
  článok

  článok

 8. Energetika 2012. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2013. 178 s. Podniková štatistika. ISBN 978-80-8121-253-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. JANOŠKOVÁ, Katarína - KRÁĽ, Pavol. Energetická chudoba - nový sociálno-ekonomický problém. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2012. ISSN 1337-0839, 2012, roč. 6, č. 2, s. 10-14.
  článok

  článok

 10. MACHYTKA, Daniel. Obnovitelné zdroje v kontextu energetické bezpečnosti Evropské unie. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2012. ISSN 1804-1280, 2012, roč. 17, č. 1, s. 133-148.
  článok

  článok