Výsledky vyhľadávania

 1. CHMELOVÁ, Michelle. The “resource curse” theory and possible way to decrease negative consequences for economic development. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 60-68 online. VEGA 2/0005/16.
  článok

  článok

 2. STANĚK, Peter - DOLIAK, Dušan - IVANOVÁ, Pavlína. Globálne zdroje : hrozba alebo šanca? Recenzenti: Saleh Mothana Obadi, Juraj Sipko. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 187 s. [6,90 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-676-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 3. KOZOK, Martin. Technológie pre efektívnejšie využívanie zdrojov. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 4, s. 26-28.
  článok

  článok

 4. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. The Dutch disease: an overview. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2016. ISSN 1857-7431, 2016, no. August, pp. 95-101 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 5. Material resources, productivity and the environment. Paris : OECD, 2015. 171 s. OECD green growth studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/material-resources-productivity-and-the-environment_9789264190504-en> ISBN 978-92-64-19049-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. ONDRUŠEK, Miloš. Strategické suroviny a EÚ - aktuálna výzva pre krízový manažment. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1336-0019, 2014, roč. 13, č. 1, s. 45-51.
  článok

  článok

 7. ZUBAĽOVÁ, Ľubica - BAUMGARTNER, Boris. Foreign trade relations between Russia and Africa. In The Czech and Slovak Republics in international trade and business : is the crisis over? Lessons-learned, challenges and future perspectives of international business. International scientific conference. The Czech and Slovak Republics in international trade and business : is the crisis over? Lessons-learned, challenges and future perspectives of international business : proceedings : 14th international scientific conference : may 29th 2014, Prague and Bratislava. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2037-7, s. 219-234. VEGA 1/1185/12, VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 8. LINDTNEROVÁ, Klaudia - KRAVCOVÁ, Iveta. Je Afrika obeťou neokolonizácie zo strany Číny? In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2014 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3930-2, s. 127-139 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 9. WAISOVÁ, Šárka. Od hrozby k příležitosti: Vede nedostatek environmentálních zdrojů ke spolupráci? In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2013. ISSN 0323-1844, 2013, roč. 48, č. 3, s. 32-61.
  článok

  článok

 10. SOBINKOVIČ, Branislav. Za mastenec hrozí mastné odškodné. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2011. ISSN 1335-0684, 6. októbra 2011, roč. 21, č. 40, s. 38-39.
  článok

  článok