Výsledky vyhľadávania

 1. KOLEMBUS, Anton. Technické zhodnotenie prenajatého majetku. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 9, s. 48-56.
  článok

  článok

 2. LONDÁK, Ján. Diskont za kľúčovú osobu v procese ohodnotenia podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 178-188 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. BERACKA, Ondrej. Podnikanie miest a obcí v našich legislatívnych podmienkach. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1336-426X, 2015, roč. 12, č. 3, s. 52-54.
  článok

  článok

 4. TICHÝ, Štefan. Reštrukturalizácia podniku – očistec, alebo cesta do pekla? In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 169-174 [CD -ROM].
  článok

  článok

 5. ŠRENKEL, Ľudovít. Hodnota peňazí v čase. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Plevník - Drienové : Inventic, s.r.o., 2014. ISSN 1338-2187, 12.4.2014, s. [1-2] online. Dostupné na : <http://www.podnikajte.sk/financie/c/1337/category/finacne-riadenie/article/hodnota-penazi-vcase.xhtml>
  článok

  článok

 6. SCHWARTZOVÁ, Zuzana. Povinnosti správcu konkurznej podstaty pri správe daní. In Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR. ISSN 1335-6461, 2014, roč. 66, č. 1, s. 52-57.
  článok

  článok

 7. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Technické zhodnotenie ako dlhodobý majetok obce. In VS online - Verejná správa. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1336-4014, 27.9.2013, [s. 1-2], [2 NS] online. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/technicke-zhodnotenie-ako-dlhodoby-majetok-obce-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fSo-9-Kdi6Vc/>
  článok

  článok

 8. TVRDOŇ, Jozef. Revitalizácia na trhu nehnuteľností a udržateľný rozvoj sídiel. In Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. ISBN 978-80-87472-46-0, s. 138-145. KEGA 009EU-4/2011.
  článok

  článok

 9. FEDORKOVÁ, Katarína. Prevencia finančných problémov podniku pred úpadkom. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013 Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3730-8, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok

 10. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Poľnohospodárske podniky bez pôdy - stratégia alebo záľuba? In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3635-6, s. 7-15. VEGA 1/0026/12.
  článok

  článok