Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 562  
Vaša otázka: Heslá = "zmeny klimatické"
 1. GEUSSOVÁ, Milena. Taxonomie v EU : Nové slovo, staré (a trvalé) úkoly. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok

 2. HANSEN, Lars Peter. Central Banking Challenges Posed by Uncertain Climate Change and Natural Disasters. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2022. ISSN 0304-3932, 2022, vol. 125, no. January, s. 1-15.
  článok

  článok

 3. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Strany zelených vo švajčiarskom straníckom systéme. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2022. ISSN 1336-1562, 2022, roč. 20, č. 2, s. 119-135 online.
  článok

  článok

 4. Advances in Sustainable Development : Proceedings of HSFEA 2020. Singapore : Springer Nature Singapore, 2022. 281 s. ISBN 978-981-16-4399-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. VERSAL, Nataliia - SHOLOIKO, Antonina. Green Bonds of Supranational Financial Institutions: On the Road to Sustainable Development. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2022. ISSN 1810-4967, 2022, vol. 19, no. 1, s. 91-105.
  článok

  článok

 6. GÚČIK, Marián. Svetový deň vody a voda v cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2022. ISSN 0139-8660, 2022, roč. 55, č. 1, s. 54-58.
  článok

  článok

 7. JURKOVIČ, Miroslav. How to Increase Consumer Acceptance of the Transition to Circular Economy. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 226-233 online.
  článok

  článok

 8. JANKOVIČ, Michal. Attitudes of a Selected Group of Consumers to Car Electrification. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 216-225 online.
  článok

  článok

 9. BEDNÁŘ, Martin - MARTON, Daniel. Analýza zásobního objemu nádrže v podmínkach nejistot klimatické změny. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 5-6, s. 30-36. FAST-J-21-7371.
  článok

  článok

 10. VRANOVSKÁ, Andrea et al. Riadené dopĺňanie zásob podzemných vôd ako možné adaptačné opatrenie na následky klimatickej zmeny. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 3-4, s. 21-25.
  článok

  článok