Výsledky vyhľadávania

 1. Zmeny v ťažkých časoch. Pomôžme pracovníkom vysporiadať sa so zmenou. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 16-18.
  článok

  článok

 2. ŠÁTEKOVÁ, Alena. Nastavovanie procesov zmien v školskom prostredí : Nová nádej, nová zručnosť, nové premýšľanie. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 1, s. 16-19.
  článok

  článok

 3. BARANCOVÁ, Helena. Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene a obchodné vedenie spoločnosti. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2021. ISSN 1339-5467, 2021, roč. 9, č. 2, s. 21-41.
  článok

  článok

 4. KOČIŠ, Juraj. Reštrukturalizácie spoločností s prihliadnutím na pracovné podmienky zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 4-5, s. 133-160.
  článok

  článok

 5. KOČIŠ, Juraj. Reštrukturalizácie spoločností s prihliadnutím na pracovné podmienky zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 9-10, s. 95-117.
  článok

  článok

 6. KAJANOVÁ, Jana. Kľúčové aspekty finančného riadenia v pandemickom období. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = Journal of Corporate Management and Economics. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2020. ISSN 1338-5127, 2020, roč. 12, č. 2, s. 158-164.
  článok

  článok

 7. TOMAN, Jozef. Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a judikatúrou. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 1, s. 27-188.
  článok

  článok

 8. MATWIJ, Erika. Rodinné firmy - to nie je druhá liga ani stredná trieda! In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 5, s. 64-66.
  článok

  článok

 9. CIMA Strategic Management (Subject E3) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 534 s. ISBN 978-1-78740-195-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. ORBÁNOVÁ, Darina. Základy didaktiky podnikovej ekonomiky. Recenzenti: Alena Horáčková, Jaromír Novák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 162 s. [8,20 AH]. ISBN 978-80-225-4666-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]