Výsledky vyhľadávania

 1. Zmeny v ťažkých časoch. Pomôžme pracovníkom vysporiadať sa so zmenou. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 16-18.
  článok

  článok


 2. JUŠKOVÁ, Ivana. Zákon o odpadoch a jeho aplikačná novela - zákon č. 292/2017 Z. z. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 5, s. 125-138.
  článok

  článok


 3. WÖLOCZ, Rastislav. GDPR si vyžaduje zmenu myslenia. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 3, s. 4-6.
  článok

  článok


 4. JANKELOVÁ, Nadežda - BEŇOVÁ, Martina - SKORKOVÁ, Zuzana. Current Questions of Managerial Function – Decision - Making in View of the Global Economic Crisis in the Conditions of the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2018, vol. 13, no. 1, pp. 135-142. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 5. THEODOULIDES, Lenka. Reflective Leadership : a Process-Relational Approach to Enhance Organizational Change. Reviewers: Lara Jelec, Marian Šuplata, Ján Šebo. 1. Edition. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 155 s. Studia oeconomica, 58. ISBN 978-80-557-1389-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. DASKALAKI, Maria. Alternative Organizing in Times of Crisis: Resistance Assemblages and Socio-Spatial Solidarity. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2018. ISSN 0969-7764, 2018, vol. 25, no. 2, p. 155-170.
  článok

  článok


 7. SROVNALÍKOVÁ, Paulína - ŠÚBERTOVÁ, Elena. Succession and Generational Change in Family Businesses. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 481-485. VEGA 1/0709/15 (50%), VEGA 1/0918/16 (50%).
  článok

  článok


 8. BURNES, Bernard. Managing change. 7th ed. Harlow : Pearson, 2017. 649 s. ISBN 978-1-292-15604-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Povinnosti zamestnávateľa pri organizačných zmenách. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 6, s. 48-52.
  článok

  článok


 10. GASSMANN, Oliver - FRANKENBERGER, Karolin - CSIK, Michaela. Geschäftsmodelle entwickeln : 55 innovative Konzepte mit dem St. Galler Business Model Navigator. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. München : HANSER, 2017. xiv, 398 s. ISBN 978-3-446-45175-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]