Výsledky vyhľadávania

 1. Zmeny v ťažkých časoch. Pomôžme pracovníkom vysporiadať sa so zmenou. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 16-18.
  článok

  článok


 2. GASSMANN, Oliver - FRANKENBERGER, Karolin - CSIK, Michaela. Geschäftsmodelle entwickeln : 55 innovative Konzepte mit dem St. Galler Business Model Navigator. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. München : HANSER, 2017. xiv, 398 s. ISBN 978-3-446-45175-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Povinnosti zamestnávateľa pri organizačných zmenách. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 6, s. 48-52.
  článok

  článok


 4. DOMARACKÁ, Denisa - HUNYADY, Katarína. Re-engineering procedures of financial statement audit and risk of material misstatement formed by fraud. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 75-80.
  článok

  článok


 5. BEŇOVÁ, Martina. Zmeny v manažérskych funkciách v dôsledku globálnej hospodárskej krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2017. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. BURNES, Bernard. Managing change. 7th ed. Harlow : Pearson, 2017. 649 s. ISBN 978-1-292-15604-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. STN EN ISO 9001: Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2016. 60 s. Táto norma nahrádza STN EN ISO 9001 z februára 2009 v celom rozsahu. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. MARTINEZ, Felipe - POTLUKA, Oto. Does the EU funding increase competitiveness of firms by supporting organisational changes? In Journal of Competitiveness : odborný vědecký časopis z oblasti managementu a ekonomiky [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. ISSN 1804-1728, červen 2015, č. 2, s. 23-37.
  článok

  článok


 9. JONIAKOVÁ, Zuzana - BLŠTÁKOVÁ, Jana. Qualitative changes in human resources management in Slovak organizations - are we cooping the contemporary tendencies in European labor market? In SEDMAK, Aleksandar. ??? : 7th International scientific and expert conference of the International TEAM Society [elektronický zdroj]. - Belgrade : Faculty of mechanical engineering, University of Belgrade, 2015. ISBN 978-86-7083-877-2, p. 141-148 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. TENG, Michael. Business model innovation : introduction to implementation. Singapore : Corporate Turnaround Centre, 2015. 211 s. ISBN 9781503188808. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]