Výsledky vyhľadávania

 1. TRETIAK, Oleksii et al. Economic policy-makers and economic experts in the countries of Central and Eastern Europe: ways of interaction. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 175, no. 1-2, s. 10-17.
  článok

  článok

 2. ČIHÁK, Jakub. Vliv mobilní telefonie na ekonomický růst. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 3, s. 291-315.
  článok

  článok

 3. PIOVARČIOVÁ, Veronika. Impact of the Economic System on the Economic Development of the Slovak Republic. In NORDSCI 2019. International Conference on Social Sciences. NORDSCI 2019: International Conference on Social Sciences : Proceedings of the International Scientific Conference, 19-23 August 2019, NOVOTEL, (Athens, Greece). - Sofia : Saima Consult, 2019. ISBN 978-619-7495-06-5. ISSN 2603-4107, pp. 251-258. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 4. ŽIŽEK, Slavoj. Like a Thief In Broad Daylight : Power in the Era of Post-Humanity. London : Allen Lane/Penguin Books, 2018. 222 s. ISBN 978-0-241-36429-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. OECD Economic Surveys: Australia 2018 : December 2018. Volume 2018/Supplement 5. Paris : OECD, 2018. 123 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-australia_19990146> ISBN 978-92-64-30858-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. JURÍK, Pavol. Kladné a záporné stránky rozvoja a prehlbovania informačnej spoločnosti. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 44-55 online. VEGA 1/0373/18.
  článok

  článok

 7. KRIŽAN, Martin - DEÁKOVÁ, Stanislava. Kreatívna ekonomika - nový globalizačný trend. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 607-613 online.
  článok

  článok

 8. DRÁB, Radovan - KOČIŠOVÁ, Kristína. Efficiency of the banks: the case of the Visegrad countries. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 174, no. 11-12, s. 34-42.
  článok

  článok

 9. FURMANN, Radovan - DILSKÝ, Slavomír. Simulačná optimalizácia sekvencií výrobného procesu v rámci rekonfigurovateľného výrobného systému. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2017. ISSN 1339-2271, 2017, roč. 18, č. 1, s. 23-.
  článok

  článok

 10. Great regional awakening: new directions. RSA annual conference. Great regional awakening: new directions : [book of abstracts] : [RSA] annual conference 2017 : 4th - 7th june 2017, Trinity College Dublin, Ireland [elektronický zdroj]. 1st ed. [Falmer Brighton] : [Regional Studies Association], 2017. online [252 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha