Výsledky vyhľadávania

 1. FÖLDEŠ, Richard - DŽAČÁR, Ľubomír. K výkladu vyžadujúcemu rozpis splátky spotrebiteľského úveru. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 3, s. 284-314.
  článok

  článok

 2. BAČOVÁ, Monika. Komparácia vývoja stavu úverov a vybraných makroekonomických ukazovateľov na Slovensku. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 5 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. HANZLÍK, Filip. Posuzování úvěruschopnosti žadatele o spotřebitelský úvěr. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 3, s. 22-23.
  článok

  článok

 4. HANZLÍK, Filip. Posuzování úvěruschopnosti žadatele o spotřebitelský úvěr. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 4.
  článok

  článok

 5. SMAŽÁKOVÁ, Lenka - PINDA, Ľudovít. RPMN v teórii a praxi. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis = international scientific journal. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2016. ISSN 2336-2561, 2016, č. 2, s. 12-20 online.
  článok

  článok

 6. SZABÓ, Zuzana. Teória a prax uzatvárania zmlúv o spotrebiteľskom úvere v nebankových spoločnostiach. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, December 2015, roč. 23, č. 10, s. 10-11.
  článok

  článok

 7. KERAČÍK, Jakub. Krátky exkurz do oblasti spotrebiteľských úverov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Jún 2015, roč. 23, č. 6, s. 17-18.
  článok

  článok

 8. BAČOVÁ, Monika. Dlhové financovanie : kurz [elektronický zdroj]. Prednáška 8. Banka v procese úverového riadenia. Košice, 2014. online [8 s.]. Dostupné na : <https://e-learning.euke.sk/login/index.php>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. HOCMAN, František. Cost of capital of the company - credit contract. In The European Business Spectator. - Bratislava : [Spectator Ltd.], 2013, 2. december 2013, no. 49, [s. 1-3, 3,70 NS] online. Dostupné na : <http://www.euspectator.eu/UCGObarYA/D3uc3XlZCqBZ/index.htm>
  článok

  článok

 10. OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník : komentár. 2. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 995 s. APVV-0340-10. ISBN 978-80-8078-434-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]