Výsledky vyhľadávania

 1. MEHEŠ, Marek - STAŠKOVÁ, Slavomíra. Identification of problems of public procurement in Slovak Republic. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 150 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. ROMANČÍKOVÁ, Eva. Využitie niektorých modelov verejno-súkromného partnerstva ako zdroja financovania environmentálnych investícií v mestách a obciach. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 422-428.
  článok

  článok


 3. VACULÍK, Juraj - FRAŠTIA, Emil. Zmluva o úrovni služieb. In Logistika : měsíčník vydavatelství Ekonomia. - Praha : Economia, 2007. ISSN 1211-0957, září 2007, roč. 13, č. 9, s. 36-38.
  článok

  článok


 4. ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva. Cena v kupních smlouvách. In Obchod kontakt marketing : časopis pro zahraniční obchod. - Praha : QplusQ, 2000. ISSN 1210-0609, Leden 2000, roč. 9, č. 1, s. 21.
  článok

  článok


 5. ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva. Cena v kupních smlouvách. In Obchod kontakt marketing : časopis pro zahraniční obchod. - Praha : QplusQ, 1999. ISSN 1210-0609, Prosinec 1999, roč. 7, č. 12, s. 19.
  článok

  článok


 6. MINÁRSKY, Ján. Vrcholový manažér a dane. In Poradca. ISSN 1335-1583, 1998, č. 9, s. 153-157.
  článok

  článok


 7. LAX, David A. - SEBENIUS, James K. Manažer jako vyjednavač : Vyjednáváním ke kooperaci a úspěchům v soutěži. [Z angl. prel.] Jiří Bumbálek. 1. vyd. Praha : Victoria Publ., 1994. 272 s. ISBN 80-85605-68-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 8. MACEK, Jiří - TOMSA, Miloš. Jak vymáhat pohledávky v obchodních vztazích? 1. vyd. Ostrava : Montanex, 1994. 117 s. ISBN 80-85780-15-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 9. Všeobecné podmienky obchodovania zúčtovania opčných a termínových kontraktov na Bratislavskej opčnej burze v znení dodatku č.1. In Akcionář, 1993, roč. 4, č. 18, s. 3-6.
  článok

  článok


 10. DĚDIČ, J. Zmluvné typy. In Verejná správa, 1992, č. 13, s. 19.
  článok

  článok