Výsledky vyhľadávania

 1. KARAS, Martin. The Main Political Questions of Investor State Dispute Settlement. In University Review. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1337-6047, 2018, vol. 12, no. 1, pp. 17-21 online.
  článok

  článok


 2. SALVIONI, Cristina - SCIULLI, Dario. Rural Development Policy in Italy: The Impact of Growth-Oriented Measures on Farm Outcomes. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 3, pp. 115-130.
  článok

  článok


 3. BAŠTINCOVÁ, Anna. Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) podľa medzinárodných zmlúv a daňovej legislatívy Slovenskej republiky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 1, s. 5-14 online. VEGA 1/0512/16 (2016-2018).
  článok

  článok


 4. BOSÁK, Martin. 110 rokov od podpisu Michala Bosáka na amerických dolárových bankovkách. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, December 2017, roč. 25, č. 6, s. 34-35.
  článok

  článok


 5. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti vo vzťahu k zahraničiu. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2017, č. 1, s. 20-38.
  článok

  článok


 6. BORCHARDT, Klaus-Dieter. Abeceda práva Únie. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. 148 s. ISBN 978-92-79-63681-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. SLIVKOVÁ, Dana. Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) v kontexte zmien od 1. 1. 2017. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 10, s. 55-62.
  článok

  článok


 8. NERUDOVÁ, Danuše. Daňová politika v Evropské unii. Lektoři: Věra Kubátová, Jan Široký. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 213 s. Daně. ISBN 978-80-7552-682-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]

 9. Women's Economic Empowerment in Selected MENA Countries : The Impact of Legal Frameworks in Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Morocco and Tunisia. Paris : OECD, 2017. 150 s. Competitiveness and Private Sector Development. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/women-s-economic-empowerment-in-selected-mena-countries_9789264279322-en> ISBN 978-92-64-27931-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Safety Assessment of Transgenic Organisms in the Environment. Volume 7. OECD Consensus Documents. Paris : OECD, 2017. 243 s. Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/safety-assessment-of-transgenic-organisms-in-the-environment-volume-7_9789264279728-en> ISBN 978-92-64-27971-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]