Výsledky vyhľadávania

 1. CHARVÁT, Jakub. Hledání politicky nestranné metody rozdělení křesel v evropském parlamentu mezi členské země: srovnání cambridgeského kompromisu s dalšími navrhovanými metodami. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022. ISSN 1335-2741, 2022, roč. 25, č. 1, s. 156-185.
  článok

  článok

 2. KOČIŠ, Michal. Uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (pri zohľadnení nového usmernenia ministerstva financií). In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 5, s. 19-33.
  článok

  článok

 3. ŠKVRNDA, František. Silnejúce protičínske ťaženie USA prináša nové globálne napätie. In Slovo: spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova. ISSN 1336-2984, 3.10.2021, s. [1-3] online. Dostupné na : <https://www.noveslovo.sk/node/102650>
  článok

  článok

 4. ŠKVRNDA, František. Silnejúce protičínske ťaženie USA prináša nové globálne napätie. In Slovo: spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova. ISSN 1336-2984, 30.9.2021, s. [1-3] online. Dostupné na : <https://www.noveslovo.sk/node/102615>
  článok

  článok

 5. KARAS, Martin - BROCKOVÁ, Katarína. Investment Treaties and National Sovereignty: Latest Developments. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Journal of International Trade Law and Policy. - Bingley : Emerald Publishing. ISSN 2045-4376, 2021, vol. 20, no. 2, pp. 127-141 online.
  článok

  článok

 6. NOVÁK, Radek. Odpovědnost silničních nákladních dopravců v době pandemie. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 6, s. 34-36.
  článok

  článok

 7. POLIAK, Miloš et al. Identification of Neutralization of the CMR Documents in European Union Conditions. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2020. ISSN 1335-4205, 2020, vol. 22, no. 4, pp. 28-34.
  článok

  článok

 8. SLIVKOVÁ, Dana. Vývoj pri posudzovaní ziskov stálej prevádzkarni : problémy z praxe. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 7-8, s. 84-94.
  článok

  článok

 9. KARAS, Martin. Medzinárodnoprávna ochrana zahraničných investorov vo vzťahu k štátnej suverenite hostiteľského štátu : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Brocková. Bratislava, 2020. 135 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. BÓDIŠOVÁ, Lucia. Bilaterálne zmluvy Slovenskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISSN 1339-3995, 2019, roč. 7, č. 1, s. 48-60.
  článok

  článok