Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 765  
Vaša otázka: Heslá = "zmluvy medzinárodné"
 1. KARAS, Martin. Operationalization of Key Concepts in Investment Law. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 251-254.
  článok

  článok

 2. IVANÁKOVÁ, Daniela. Náhrady pri zahraničných pracovných cestách. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 8, s. 49-51.
  článok

  článok

 3. SCHEU, Harald Christian. Úvod do mezinárodního práva veřejného. 3. doplněné vydání. Praha : Auditorium, 2023. 216 s. ISBN 978-80-87284-08-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. DRIENIKOVÁ, Kristína - ZUBAĽOVÁ, Ľubica - GORDANOVÁ, Jana. The V4-India Partnership as an Example of Broader EU and the Indo-Pacific Region Partnership. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In The Central European Business Review. - Praha : University of Economics Prague. ISSN 1805-4862, 2023, vol. 12, no. 2, pp. 1-17. VEGA 1/0777/20, VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 5. AUGUSTÍN, Michael. The European Union’s Role in the Armenia-Azerbaijan Border Crisis. In Zabezpečennia stijkosti systemy publičnoji vlady ta upravlinnia v umovach vojennoho stanu ta vidnovlennia Ukrajiny. Konferencija. Zabezpečennia stijkosti systemy publičnoji vlady ta upravlinnia v umovach vojennoho stanu ta vidnovlennia Ukrajiny : materialy Vseukrajinskoji naukovo-praktičnoji konferencii za mižnarodnoju učastiu, 18. travnja 2023 roku, Odesa. - Odesa : Odeska politechnika, 2023. ISBN 978-80-225-5069-7, s. 230-237.
  článok

  článok

 6. KARAS, Martin. Structure of Preferences of Actors within International Investment Regimes. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 123-127. VEGA 1/0115/23.
  článok

  článok

 7. HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia. The Prohibition of Threats and Use of Force in International Relations. In Mižnarodne spivtovarystvo ta Ukrajina v sučasnych hlobaľnych cyvilizacijnych procesach: aktuaľni ekonomični, polityko pravovi, bezpekovi ta sociaľno-humanitarni aspekty. Konferencija. Mižnarodne spivtovarystvo ta Ukrajina v sučasnych hlobaľnych cyvilizacijnych procesach: aktuaľni ekonomični, polityko pravovi, bezpekovi ta sociaľno-humanitarni aspekty : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji, 18-19 kvitnja 2023 roku, Užhorod. - Užhorod : Ministerstvo osviti i nauki Ukrajini, 2023. ISBN 978-617-7825-98-1, s. 276-281. VEGA 1/0842/21. 1/0842/21, VEGA, Vývoj kooperatívnej bezpečnosti a pozícia Slovenskej republiky.
  článok

  článok

 8. KOČIŠ, Michal. Uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (pri zohľadnení nového usmernenia ministerstva financií). In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 5, s. 19-33.
  článok

  článok

 9. CHARVÁT, Jakub. Hledání politicky nestranné metody rozdělení křesel v evropském parlamentu mezi členské země: srovnání cambridgeského kompromisu s dalšími navrhovanými metodami. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022. ISSN 1335-2741, 2022, roč. 25, č. 1, s. 156-185.
  článok

  článok

 10. DAVID, Pierre A. International Logistics : The Management of International Trade Operations. 6th Edition. Berea : Cicero Books, 2022. 838 s. ISBN 978-1-7369456-0-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.