Výsledky vyhľadávania

 1. SALVIONI, Cristina - SCIULLI, Dario. Rural Development Policy in Italy: The Impact of Growth-Oriented Measures on Farm Outcomes. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 3, pp. 115-130.
  článok

  článok


 2. BOSÁK, Martin. 110 rokov od podpisu Michala Bosáka na amerických dolárových bankovkách. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, December 2017, roč. 25, č. 6, s. 34-35.
  článok

  článok


 3. TOMEŠ, Igor. Z historie International Labour Organization (ILO) – Mezinárodní organizace práce (MOP). In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha ; Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - v.v.i., 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 3, s. 17-24.
  článok

  článok


 4. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti vo vzťahu k zahraničiu. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2017, č. 1, s. 20-38.
  článok

  článok


 5. SLIVKOVÁ, Dana. Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) v kontexte zmien od 1. 1. 2017. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 10, s. 55-62.
  článok

  článok


 6. NERUDOVÁ, Danuše. Daňová politika v Evropské unii. Lektoři: Věra Kubátová, Jan Široký. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 213 s. Daně. ISBN 978-80-7552-682-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]

 7. FERANECOVÁ, Adela - REMIÁŠ, Peter. Príčiny vzniku a dôsledky dvojitého zdanenia. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4447-4, s. 33-36 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. SIMONIDESOVÁ, Jana - BLAŠČÁK, Pavel. Aplikácia metód na zamedzenie dvojitého zdanenia. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4447-4, s. 86-90 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. BOSÁK, Martin. Cultural heritage of Michael Bosak – American-Slovak banker. In ETIKUM 2017. Scientific conference with international participation. ETIKUM 2017 : proceedings/zbornik radova : [11th] scientific conference with international participation/naučna konferencija sa međunarodnim učešćem : Novi Sad, Serbia, 6-8 december 2017 [elektronický zdroj]. - Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, 2017. ISBN 978-86-6022-00-68, pp. 213-216 online.
  článok

  článok


 10. SORBY, Karol R. Zložitá cesta k Egyptsko-izraelskej mierovej zmluve z roku 1979. In Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2017. ISSN 1336-1562, 2017, roč. 15, č. 1, s. 90-109 online. VEGA 2/0107/15.
  článok

  článok