Výsledky vyhľadávania

 1. MINTÁL, Ján. Medzinárodný obchod - právne špecifiká. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 3, s. 272-279.
  článok

  článok

 2. Incoterms 2020. Zostavovateľ: Juraj Knopp. 9. prepracované vydanie. Bratislava : SOPK, 2020. 307 s. [6,34 AH]. ISBN 978-80-89105-79-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KELEMEN, Andrej. Prieskum neprijateľnosti v spotrebiteľských zmluvách zo strany NBS a súdov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, August 2019, roč. 27, č. 4, s. 29-31.
  článok

  článok

 4. VETERNÍKOVÁ, Mária. Ochrana spotrebiteľa a právna úprava timesharingovej zmluvy, ako aj ostatných zmlúv o poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu v SR. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 270-276.
  článok

  článok

 5. KOUKAL, Pavel. Compliance posuzování obchodních transakcí a smluv. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2018. ISSN 1804-1183, 2018, č. 4, s. 105-107.
  článok

  článok

 6. PATÉ, Magdaléna. Turzovsko-Fuggerovské zmluvy v rokoch 1494-1507. Príklad použitia nemčiny ako rokovacieho jazyka v ranom kapitalizme. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 84-87 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. KARAS, Martin. Urovnávanie sporov medzi investorom a štátom – výskumné problémy a otázky. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 3, s. 55-61 online.
  článok

  článok

 8. SURMA, Liudmila. Záujem o mediáciu a jej výhody vo vzťahu k súdnemu procesu. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 4, s. 79-87 online.
  článok

  článok

 9. KELLER, Jan. Evropské rozpory ve světle migrace. 1. vydání. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 227 s. Knižnice Sociologické aktuality, 40. svazek. ISBN 978-80-7419-249-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. VETERNÍKOVÁ, Mária et al. Základy obchodného práva pre ekonómov. Recenzenti: Katarína Válková, Ľubomír Čunderlík, Jana Šimonová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 311 s. [17,57 AH]. ISBN 978-80-8168-727-3. [Počet ex. : 20, z toho voľných 5, prezenčne 4]