Výsledky vyhľadávania

 1. ADLEROVÁ, Eva. Význam certifikačních ochranných známek a jejich právní úprava nejen v rámci Evropské unie. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021. ISSN 1339-5564, 2021, roč. 25, č. 2, s. 13-21.
  článok

  článok

 2. RÓZENFELDOVÁ, Laura. Ochrana duševného vlastníctva v kolaboratívnom hospodárstve. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021. ISSN 1339-5564, 2021, roč. 25, č. 2, s. 6-12.
  článok

  článok

 3. BUDINSKÁ, Simona. Dušu firmy treba chrániť. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 1, s. 8-11.
  článok

  článok

 4. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo> ISSN 1339-5564.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. MATUŠOVIČ, Martin. Sustainability of Registration and Disclosure of Intellectual Property Information. In Comenius Management Review : [International Scientific Journal]. - Bratislava : Faculty of Management Comenius University. ISSN 2585-8769, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 10-15 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 6. MITURA, Martin. Názvy odrôd rastlín a ich právna ochrana. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. ISSN 1339-5564, 2020, roč. 24, č. 1, s. 6-20.
  článok

  článok

 7. GAJDOŠOVÁ, Ľubica. Stanovenie hodnoty know-how a prístupy a aspekty ohodnotenia know-how v praxi. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. ISSN 1339-5564, 2020, roč. 24, č. 4, s. 6-17.
  článok

  článok

 8. SURMOVÁ, Soňa. Aký osud postihne ochranné známky EÚ po brexite? In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. ISSN 1339-5564, 2020, roč. 24, č. 4, s. 18-24.
  článok

  článok

 9. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Intellectual Property. In Start-Up Creation : The Smart Eco-efficient Built Environment; Second Edition. - [Duxford] : Woodhead Publishing, 2020. ISBN 978-0-12-819946-6, pp. 81-105 [1,8 AH].
  článok

  článok

 10. MARÔNEK, Ján. Ako registrovať ochrannú známku v 7 krokoch? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 3, s. 12.
  článok

  článok