Výsledky vyhľadávania

 1. Maloobchod čakajú zmeny. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2018. ISSN 1337-9798, 2018, roč. 10, č. Júl-september, s. 58.
  článok

  článok

 2. ŘÍHA, David - PAJEROVÁ, Hedvika. Analýza marketingové komunikace značky Staropramen a určení jejího archetypu. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2017. ISSN 1211-5622, 2017, roč. 27, č. 1, s. 18-19.
  článok

  článok

 3. KASHIVE, Neerja - KHANNA, Vandana Tandon. Conceptualizing Employer-Based Brand Equity and Employer Brand Pyramid. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. 34, pp. 211-229.
  článok

  článok

 4. HARUMOVÁ, Anna. Tvorba a hodnota obchodnej značky a dobrého mena. In Ecoletra.com : scientific eJournal. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2017. ISSN 2377-9748, 2017, vol. 3, no. 3, pp. 29-40 online.
  článok

  článok

 5. BOBÁŇ, Václav. Slovenské potraviny na pultoch reťazcov? Mizéria! In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 10, s. 56-57.
  článok

  článok

 6. HANZLÍČEK, Lukáš. Uplatňovanie sortimentnej politiky v maloobchode : dizertačná práca. Školiteľ: Ferdinand Daňo. Bratislava, 2016. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. PAHOLKOVÁ, Barbora et al. Inovácie v retailovom biznise : ako vytvárať inovácie. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 85-94 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. TALAVÁŠEK, Lenka. Vlastné značky nie sú len módny výstrelok. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, 9-10, č. 31, (2016.
  článok

  článok

 9. KLIEŠTIKOVÁ, Jana et al. Niekoľko poznámok k diskrepanciám v definičnom vymedzení značky. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2016. ISSN 1336-5878, 2016, č. 2, s. 174-180 online.
  článok

  článok

 10. PRUŽINSKÝ, Michal - HRNČIAROVÁ TURČIAKOVÁ, Anna. Relationship small business and private brands. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 3rd international scientific conference : october 22 - 23, 2015, Košice, Slovak Republic. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4163-3, s. 43-50 CD ROM.
  článok

  článok