Výsledky vyhľadávania

 1. ZAYNUTDINOVA, Nodira - PÁLKA, Přemysl. The Effects on purchase intention: the case of fruit juice. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, Sep 2017, no. 3, pp. 111–128 online.
  článok

  článok


 2. Zrada zrodila legendu. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 2, s. 7.
  článok

  článok


 3. Najdôveryhodnejšie značky slovenských spotrebiteľov. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 33, (2017.
  článok

  článok


 4. ŠUGROVÁ, Michaela et al. Impact of the product quality on consumer satisfaction and corporate brand. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 165, no. 5-6, s. 133-137.
  článok

  článok


 5. NEUMANN, Pavel. Ponúknite lákavý dôvod na nákup. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 33, (2017.
  článok

  článok


 6. VRTAŇA, Dávid - BUBELÍNY, Oliver. Bažant '73 - Retro kampaňou k zákazníkovi. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2017. ISSN 1211-5622, 2017, roč. 27, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok


 7. HALASOVÁ, Henrieta. Ako whisky vyletela z hniezda. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 5, s. 24.
  článok

  článok


 8. DOGRA, Balram - GHUMAN, Karminder. Rural Marketing : Concepts and Practices. Chennai : McGraw Hill Education, 2017. 352 s. ISBN 978-0-07-066000-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Trade in counterfeit ICT goods. Paris : OECD, 2017. 90 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/trade-in-counterfeit-ict-goods_9789264270848-en> ISBN 978-92-64-27082-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. SKOROBOGATYKH, Irina Ivanovna et al. Loyalty programs: monobrand, co-brand, coalition : monograph. Editors: Irina I. Skorobogatykh, Roman R. Sidorchuk. 1st ed. Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2017. 172 s. ISBN 978-80-225-4372-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]