Výsledky vyhľadávania

 1. BEVERLAND, Michael. Brand Management : Co-creating Meaningful Brands. 2nd Edition. London : SAGE, 2021. 410 s. ISBN 978-1-5297-2012-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. MOGAJI, Emmanuel. Brand Management : An Introduction through Storytelling. Cham : Palgrave Macmillan/Springer Nature AG, 2021. 266 s. ISBN 978-3-030-66118-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. BLECHOVÁ, Eva. Zalando má roboty na jemnou práci i největší sorter. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 10, s. 20-23.
  článok

  článok

 4. Spoločnosť STOCK čakajú veľké zmeny na pozícii generálneho riaditeľa. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 5-6, s. 49-49.
  článok

  článok

 5. Die Macht der Meinungsführer : von Celebrities bis zu Influencern. 1. Auflage. Frankfurt am Main : Frankfurter Allgemeine Buch, 2020. 255 s. Read More. ISBN 978-3-95601-226-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. BUTORACOVÁ-ŠINDLERYOVÁ, Ivana - HOGHOVÁ, Kristína. Brand Marketing of Regional Products – A Potential Strategic Management Tool in Regional Development. In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. ISSN 1338-130X, 2020, vol. 11, no. 1, pp. 164-185.
  článok

  článok

 7. HOLOTOVÁ, Mária - KÁDEKOVÁ, Zdenka - KOŠIČIAROVÁ, Ingrida. Retro Marketing – A Power of Nostalgia Which Works Among the Audience. In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. ISSN 1338-130X, 2020, vol. 11, no. 2, pp. 148-164.
  článok

  článok

 8. BRACINÍKOVÁ, Veronika - MATUŠÍNSKÁ, Kateřina. Brand Meaning for Consumers From Dissimilar Generations. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, s. [1-14].
  článok

  článok

 9. JAKOB, Christopher B. The Self-Concept in Consumer Behaviour Based on the Example of Luxury Brands. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2020. ISSN 2570-7434, 2020, vol. 10, no. 2, s. 57-70.
  článok

  článok

 10. ARMSTRONG, Gary - KOTLER, Philip - OPRESNIK, Marc Oliver. Marketing : An Introduction. 14th Edition. Harlow : Pearson, 2020. 676 s. ISBN 978-1-292-29486-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]