Výsledky vyhľadávania

 1. DYTRYCH, Simon. Vodík do každé domácnosti. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 42-43.
  článok

  článok

 2. BODO, Tombari - GIMAH, Batombari Gbidum. The Pollution and Destruction of the Niger Delta Ecosystem in Nigeria: Who is to be blamed? In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 5, pp. 161-182.
  článok

  článok

 3. FRASCH, Alexander - PALUŠKOVÁ, Hana - KOVÁČ, Stanislav. Tvorba emisií CO2 v medzinárodnej osobnej leteckej doprave. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 81-90 online. I-19-103-00.
  článok

  článok

 4. Promoting Clean Urban Public Transportation and Green Investment in Moldova. Paris : OECD, 2019. 202 s. Green Finance and Investment. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/promoting-clean-urban-public-transportation-and-green-investment-in-moldova_31925aae-en> ISBN 978-92-64-41962-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Promoting Clean Urban Public Transportation in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Moldova : Summary Report of Project Implementation 2016-2019. Paris : OECD, 2019. 95 s. Green Finance and Investment. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/promoting-clean-urban-public-transportation-in-kazakhstan-kyrgyzstan-and-moldova_fcb6c9de-en> ISBN 978-92-64-83919-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Addressing Industrial Air Pollution in Kazakhstan : Reforming Environmental Payments Policy Guidelines. Paris : OECD, 2019. 159 s. OECD Green Growth Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/addressing-industrial-air-pollution-in-kazakhstan_0e04ea86-en> ISBN 978-92-64-91877-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - WILLETT, Keith. Emission Discharge Permit Trading and Persistant Air Pollutants (A Common Pool Market Application with Health Risk Specifications). - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In International Advances in Economic Research : An Official Publication of the International Atlantic Economic Society. - New York : Springer. ISSN 1083-0898, 2019, vol. 25, no. 1, pp. 19-38 online. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok

 8. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Elektromobilita a jej perspektívy. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4579-2, s. 7-18. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 9. DAŇO, Ferdinand - DRÁBIK, Peter. Environmentálne aspekty distribúcie a logistiky v kontexte obsluhy zákazníka. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4579-2, s. 31-42. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 10. TIETENBERG, Tom - LEWIS, Lynne. Environmental and Natural Resource Economics. 11th Edition. New York : Routledge, 2018. 557 s. ISBN 978-1-138-63229-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]