Výsledky vyhľadávania

 1. DZIURA, Boris. Critical Gaps in Environmental Performance of the Slovak Republic. In LIMEN 2018: Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations. International Scientific-Business Conference. LIMEN 2018: Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations : Conference Proceedings of Fourth International Scientific-Business Conference, December 13, 2018, (Belgrade, Serbia). - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans... [et al.], 2018. ISBN 978-86-80194-15-8, pp. 558-563 online.
  článok

  článok

 2. OECD Environmental Performance Reviews: Hungary 2018. Paris : OECD, 2018. 204 s. OECD Environmental Performance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/hungary-2018_9789264298613-en> ISBN 978-92-64-29859-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Elektromobilita a jej perspektívy. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4579-2, s. 7-18. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 4. DAŇO, Ferdinand - DRÁBIK, Peter. Environmentálne aspekty distribúcie a logistiky v kontexte obsluhy zákazníka. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4579-2, s. 31-42. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 5. JADERNÁ, Eva - PŘIKRYLOVÁ, Jana. Green Solutions in Automotive Industry. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1338-7944, 2018, roč. 13, č. 1, s. 2-11.
  článok

  článok

 6. Human Acceleration of the Nitrogen Cycle : Managing Risks and Uncertainty. Paris : OECD, 2018. 175 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/human-acceleration-of-the-nitrogen-cycle_9789264307438-en> ISBN 978-92-64-30742-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KOONDHAR, Mansoor Ahmed et al. A Nexus Between Air Pollution, Energy Consumption and Growth of Economy: A Comparative Study Between the Usa and China-Based on the ARDL Bound Testing Approach. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 6, pp. 265-276.
  článok

  článok

 8. BOLTIŽIAR, Martin et al. Lokality environmentálnych záťaží východného Slovenska ako limitujúce faktory regionálneho rozvoja. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 648-654.
  článok

  článok

 9. HRUBÝ, Matěj - OSIČKA, Jan. Elektromobilita a emise CO2 v dopravě: řešení nebo součást problému? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2018. ISSN 1802-4599, 2018, roč. 12, č. 4, s. 53-55.
  článok

  článok

 10. MYŠIČKA, Stanislav. Spolupráce v energetické politice mezi Čínou a Evropskou unií. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2018. ISSN 0323-1844, 2018, roč. 53, č. 3, s. 75-91.
  článok

  článok