Výsledky vyhľadávania

 1. FILIČKO, Vladimír. Nové prostriedky ochrany spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch podľa CSP. In Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISSN 1339-3995, 2018, roč. 6, č. 1, s. 76-88.
  článok

  článok


 2. HOFFMANN, Peter. Migračná politika v kontexte rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 12, č. 7, s. 1-7.
  článok

  článok


 3. LENTNER, Csaba et al. Spoločenská zodpovednosť centrálnych bánk. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 1, s. 7-25.
  článok

  článok


 4. TURAY, Lukáš. Niekoľko úvah o trenej zodpovednosti právnických osôb. In Legal Point : odborné periodikum mladých právnikov. - Bratislava : Európske združenie študentov práva (ELSA), 2017. ISSN 1339-0104, 2017, roč. 5, č. 1-2, s. 51-56.
  článok

  článok


 5. PINTÉR, Krisztián - SZALAY, Zsolt - VIDA, Gábor. Liability in Autonomous Vehicle Accidents. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 4, pp. 30-35.
  článok

  článok


 6. Špekulatívnym fúziám spoločností by malo odzvoniť. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 8, s. 8-9.
  článok

  článok


 7. HRTÁNEK, Ladislav. Právna úprava obce za výkon delegovanej štátnej správy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 4, s. 16-21.
  článok

  článok


 8. MÚČKOVÁ, Beata. Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 10, s. 18-23.
  článok

  článok


 9. HRTÁNEK, Ladislav. Výkon práce v prípade deleného pracovného miesta. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 12, s. 20-22.
  článok

  článok


 10. DIELINI, M.M. Models of corporate social responsibility: socioeconomic aspect. In Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft. Internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz. Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft : sammelwerk der wissenschaftlichen artikel : internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz : 28.12.2016, Nuremberg, Germany [elektronický zdroj]. - Nürnberg : Verlag SWG imex, 2016. ISBN 978-617-7214-44-0, pp. 62-66 online.
  článok

  článok