Výsledky vyhľadávania

 1. BUCHTA, Stanislav. Problémy dátových zdrojov pri analýzach pracovných síl v poľnohospodárstve. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 4, s. 35-44 online.
  článok

  článok

 2. LIPTÁKOVÁ, Erika - BRIČOVÁ, Zuzana. Dospelá populácia a jej štatistická gramotnosť. In Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Ružomberok : VERBUM, 2010. ISSN 1335-9185, 2010, roč. 10, č. 3, s. 215-221.
  článok

  článok

 3. HRNČIAROVÁ, Ľubica. Štatistická regulácia procesu na základe zoskupení bodov v regulačných diagramoch. In Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR. Medzinárodná vedecká konferencia. Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR : medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2110-8, s. 307-310.
  článok

  článok