Výsledky vyhľadávania

 1. ALBERTOVÁ, Brigita - KULTAN, Jaroslav. Spolu vidíme viac : šport nám pomáha vidieť. Recenzenti: Ľudmila Jančoková, Peter Schmidt. 1. vydanie. Levoča : Milan Tejbus - MTM, 2019. 175 s. [8,75 AH]. ISBN 978-80-89736-94-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. ALBERTOVÁ, Brigita - ANDRES, Pavel - KULTAN, Jaroslav. Development of Methodology of Spatial Orientation Teaching in the Field of IT. In SCHOLA 2018:14th International Conference on Engineering Pedagogy. R&E source : open online journal for research and education. - Baden : R&E-Source, 2018. ISSN 2313-1640, December 2018, special issue 13, pp. [1-7].
  článok

  článok

 3. JAREŠ, Vladimír. Komfortní internetové bankovnictví pro nevidomé - fikce, nebo reálná možnost? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 10, s. 24-25.
  článok

  článok

 4. HENRIK, Ondřej. Co to znamená, když oči promluví? In TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1214-9594, Leden-únor 2012, roč. 8, č. 1-2, s. 34-35.
  článok

  článok

 5. MAGDZIAKOVÁ, Eva. Možnosti zamestnanosti jedincov so zrakovým postihnutím. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
  článok

  článok

 6. KVAPIL, Roman. Efektívne čítanie a percepcia textu. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VII. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-44-4, s. 110-119.
  článok

  článok

 7. TICHÝ, Miroslav. Ako chrániť zamestnancov pred pracovnou záťažou. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 12, s. 712-714.
  článok

  článok

 8. HLADKÝ, Aleš. Firemní kultura ovlivňuje bezpečnost práce. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2006. ISSN 1801-4692, leden-únor 2006, roč. 2, č. 1, s. 60-62.
  článok

  článok

 9. NACHTMANNOVÁ, Oľga. Pracovné podmienky z hľadiska stimulácie pracovného výkonu. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. ISSN 1335-1508, 1999, č. 5, s. 93-98.
  článok

  článok