Výsledky vyhľadávania

 1. HUDÁK, Martin. Measuring success of M&A and its methods. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 365-369 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. HARNA, Lubomír. Problémy s vykázaným vlastním kapitálem - především v souvislosti se stanovením vypořádacího podílu. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2011. ISSN 0139-5661, Březen 2011, č. 3, s. 2-5.
  článok

  článok

 3. KOŘENÝ, Karel. Financování firem prioritními a konvertibilními dluhopisy. In Ekonomika firiem 2002 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2002. ISBN 80-225-1583-3, s. 184-187.
  článok

  článok

 4. KOVÁČOVÁ, Jana - BAŤO, Rado - RUSNÁK, Pavel. Devín banka si pýta ešte pol roka. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2001. ISSN 1335-0684, 3. januára 2001, roč. 11, č. 1.
  článok

  článok

 5. FEKETEOVÁ, Anna. Zvýšenie základného imania akciovej spoločnosti a daň z príjmov. In Mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2000. ISSN 1335-9568, 2000, roč. 7, č. 8-9, s. 35-42.
  článok

  článok

 6. BAŠTINCOVÁ, Anna. Účtovné prípady súvisiace so zdaňovaním príjmov z kapitálového majetku. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Poradca podnikateľa ; Žilina, 1999. ISSN 1335-0897, 1999, č. 11, s. 33-45.
  článok

  článok