Výsledky vyhľadávania

 1. MITRINGOVÁ, Jaroslava. Podávanie priznaní v prípade spoluvlastníctva a viacerých osôb. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 4, s. 6-9.
  článok

  článok

 2. SEIBT, Siegfried. Grundwissen Jägerprüfung : Das Standardwerk zum Jagdschein : Prüfungswissen Kompakt. aktualisierte und erweiterte Neuausgabe. [Stuttgart] : Kosmos, [2020]. 563 s. ISBN 978-3-440-15468-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 3. Praxishandbuch Jagd : erfolgreich jagen und hegen. aktualisiert und bearbeitet von Ekkerhard Ophoven. Stuttgart : KOSMOS, 2020. 655 s. ISBN 978-3-440-16924-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 4. PICHLEROVÁ, Magdaléna. Les, turizmus a pocit pohody (Well-Being). In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019. ISSN 0044-4863, 2019, roč. 53, č. 3, s. 139-146.
  článok

  článok

 5. SCHULTE, Jürgen. Wildtierkunde in Stichworten, Haarwild, Federwild, naturgeschützte Tiere : Lernhilfe für die Jägerprüfung. 3. aktualisierte Auflage. Stuttgart : Eugen Ulmer, 2019. 103 s. ISBN 978-3-8186-0723-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 6. Poľovnícky šlabikár. 3. prepracované vydanie. Bratislava : ŠOMEK, 2019. 251 s. ISBN 978-80-570-1420-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 7. ČERVENÝ, Jaroslav et al. Poľovníctvo : Ottova encyklopédia. Praha : Ottovo nakladatelství, 2019. 591 s. ISBN 978-80-7451-102-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 8. ČERNOTA, Mikuláš. Mass Extinction of Species and Biodiversity Conservation - Threat or Opportunity? In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 86-90.
  článok

  článok

 9. Súpis hospodárskych zvierat k 31. 12. 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 9 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-645-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Štrukturálne zisťovanie fariem 2016 - komplexné výsledky. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 128 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-677-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha