Výsledky vyhľadávania

 1. CÁRIKOVÁ, Marianna. Analýza systému manažérstva kvality distribučného reťazca v konkrétnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Patrycja Pudło. Košice, 2012. 92 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. GDOVINOVÁ, Lenka. Nezamestnanosť z pohľadu dosiahnutého stupňa vzdelania : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Megyesiová. Košice, 2012. 74 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. CÁRIKOVÁ, Marianna. Analýza kvality pracovného prostredia na základe prípadovej štúdie : bakalárska práca. Školiteľ: Patrycja Pudło. Košice, 2010. 51 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. GDOVINOVÁ, Lenka. Finančná a majetková štruktúra konkrétneho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Freňáková. Košice, 2010. 59 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. 2002 ,č. 10. Filozofia : časopis Ústavu filozofie a sociológie SAV. Bratislava : INFOPRESS, 2002. ISSN 0046-385X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2002 ,č. 9. Filozofia : časopis Ústavu filozofie a sociológie SAV. Bratislava : INFOPRESS, 2002. ISSN 0046-385X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2002 ,č. 8. Filozofia : časopis Ústavu filozofie a sociológie SAV. Bratislava : INFOPRESS, 2002. ISSN 0046-385X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2002 ,č. 7. Filozofia : časopis Ústavu filozofie a sociológie SAV. Bratislava : INFOPRESS, 2002. ISSN 0046-385X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2002 ,č. 6. Filozofia : časopis Ústavu filozofie a sociológie SAV. Bratislava : INFOPRESS, 2002. ISSN 0046-385X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2002 ,č. 5. Filozofia : časopis Ústavu filozofie a sociológie SAV. Bratislava : INFOPRESS, 2002. ISSN 0046-385X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis