Výsledky vyhľadávania

 1. BOLEK, Vladimír - KOKLES, Mojmír. Zefektívni elektronické trhovisko verejné obstarávanie? In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 3, s. 2-7.
  článok

  článok

 2. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Zostavenie záverečného účtu obce - legislatívne východiská. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 3, s. 7-9.
  článok

  článok

 3. SPIŠIAKOVÁ, Helena. Správne delikty a ich druhy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 3, s. 18-22.
  článok

  článok

 4. SÝKORA, Jozef. Čo prinesie novela zákona o petičnom práve? In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 4, s. 10-12.
  článok

  článok

 5. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Zodpovednosť subjektov územnej samosprávy za porušenie finančnej disciplíny. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 5, s. 2-4.
  článok

  článok

 6. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Subjekty územnej samosprávy a porušenie finančnej disciplíny. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 6, s. 3-6.
  článok

  článok

 7. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita. Novelou zákona o matrikách sa zavedie elektronická matrika. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 6, s. 6-10.
  článok

  článok

 8. MIČUDOVÁ, Tatiana. Pracovná disciplína a sankcie za jej porušovanie. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 6, s. 14-18.
  článok

  článok

 9. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita. Novelou zákona o matrikách sa zavedie elektronická matrika. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 7-8, s. 5-7.
  článok

  článok

 10. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a návratné zdroje financovania obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 7-8, s. 27-33.
  článok

  článok