Výsledky vyhľadávania

 1. TEKELI, Jozef. Nový Správny súdny poriadok – šanca pre nepohodlných hlavných kontrolórov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 7-8, s. 1-2.
  článok

  článok

 2. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Zodpovednosť subjektov územnej samosprávy za porušenie finančnej disciplíny. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 7-8, s. 3-6.
  článok

  článok

 3. TRAGALOVÁ, Dagmar. Využitie mediácie v obci pri uplatnení § 5 Občianskeho zákonníka. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 7-8, s. 27-30.
  článok

  článok

 4. KUSYOVÁ, Erika - GAJDOŠÍKOVÁ, Ivana. Zákon o e-Governmente v praxi obcí. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 7-8, s. 20-26.
  článok

  článok

 5. SPIŠIAKOVÁ, Helena. Vplyv rekodifikácie civilného práva procesného na rozhodovanie obcí. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 7-8, s. 30-35.
  článok

  článok

 6. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Dotácie poskytované z rozpočtu obce a finančná kontrola. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 9, s. 3-7.
  článok

  článok

 7. MIČUDOVÁ, Tatiana. Zmeny v antidiskriminačných a pracovnoprávnych sporoch v dôsledku nového Civilného sporového poriadku. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 9, s. 13-16.
  článok

  článok

 8. TEKELI, Jozef. Miestny polatok za rozvoj - novinka v poplatkoch. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 9, s. 1-2.
  článok

  článok

 9. TRAGALOVÁ, Dagmar. Využitie mediácie v obci pri uplatňovaní par. 5 Občianského zákonníka. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 9, s. 16-20.
  článok

  článok

 10. BRIESTENSKÝ, Ladislav. Zmluvy v miestnej samospráve. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 10, s. 14-18.
  článok

  článok