Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽOVÁ, Zuzana. Vzdelávanie a marginalizované rómske komunity. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISSN 1214-4967, 2015, roč. 12, č. 1, s. 69-82. Dostupné na : <http://vsers.cz/wp-content/uploads/2012/10/Auspicia-1.2015.pdf>
  článok

  článok

 2. SZARKOVÁ, Miroslava. K charakteristikám personálneho manažmentu v personálnom audite v bankovom sektore v SR. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISSN 1214-4967, 2015, roč. 12, č. 1, s. 25-38. VEGA 1/0053/12. Dostupné na : <http://vsers.cz/wp-content/uploads/2012/10/Auspicia-1.2015.pdf>
  článok

  článok

 3. VLČEK, Josef. Otázka vstupu Turecka do EÚ. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISSN 1214-4967, 2015, roč. 12, č. 1, s. 17-24. Dostupné na : <http://vsers.cz/wp-content/uploads/2012/10/Auspicia-1.2015.pdf>
  článok

  článok

 4. FABIANOVÁ, Jana - KŘÍHA, Josef. Legalizácia príjmov z trestnej činnosti v Slovenskej republike. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISSN 1214-4967, 2015, roč. 12, č. 1, s. 50-56. Dostupné na : <http://vsers.cz/wp-content/uploads/2012/10/Auspicia-1.2015.pdf>
  článok

  článok

 5. VLČEJ, Jozef. Porovnanie stratégie zahraničnej politiky vlády Mikuláša Dzurindu a vlády Róberta Fica voči NATO a EÚ. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISSN 1214-4967, 2015, roč. 12, č. 3-4, s. 11-21.
  článok

  článok

 6. MĚRTLOVÁ, Libuše. Rozvojový potenciál krajů z pohledu ekonomických indikátorů cestovního ruchu. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISSN 1214-4967, 2015, roč. 12, č. 3-4, s. 93-112.
  článok

  článok

 7. KOVÁČOVÁ, Eleonóra. Miestna samospráva ako dôležitý podsystém verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISSN 1214-4967, 2015, roč. 12, č. 3-4, s. 55-75.
  článok

  článok

 8. PALÚŠ, Igor. Princíp deľby moci ako súčasť regionálnej samosprávy v Slovenskej republike. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISSN 1214-4967, 2015, roč. 12, č. 3-4, s. 76-92.
  článok

  článok

 9. ŠARLINGROVÁ, Jana. Kontaktmittel in den Schlagzeilen der Deutschen Boulevardpresse. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISSN 1214-4967, 2015, roč. 12, č. 2, s.64-69.
  článok

  článok

 10. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. On dynamics of teaching large groups. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISSN 1214-4967, 2015, roč. 12, č. 2, s. 14-20.
  článok

  článok