Výsledky vyhľadávania

 1. JANKELOVÁ, Nadežda - MASÁR, Dušan. Inovačné možnosti riadenia organizácií územnej samosprávy. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISSN 1214-4967, 2017, roč. 14, č. 1, s. 24-34. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 2. CAHA, Zdenek - URBAN, Jan. Rozšírení etického kodexu ve firmách v České republice. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISSN 1214-4967, 2017, roč. 14, č. 1, s. 58-68.
  článok

  článok

 3. KMECOVÁ, Iveta - PÍCHOVÁ, Romana. Analýza manažérskych metod a technik jako nástroje pro efektivní řízení lidských zdrojů. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISSN 1214-4967, 2017, roč. 14, č. 1, s. 38-48.
  článok

  článok

 4. PÍCHOVÁ, Romana. Využívané techniky a analýzy při zpracování manažerského auditu. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISSN 1214-4967, 2017, roč. 14, č. 1, s. 95-108.
  článok

  článok

 5. ROZBOUDOVÁ, Lenka. Srovnávání lidové slovesnosti jako prostředek rozvíjení interkulturní komunikační komptence. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISSN 1214-4967, 2017, roč. 14, č. 3-4, s. 8-20.
  článok

  článok

 6. DRAHOŠOVÁ, Zuzana - MARŠÍK, Martin. Vliv úrokového diferenciálu na měnový kurz v České republice, Polské republice a Maďarsku. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISSN 1214-4967, 2017, roč. 14, č. 2, s. 43-51.
  článok

  článok

 7. DAŇOVÁ, Monika - VAVREK, Roman - KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ, Ivana. Analýza vzťahu ukazovateľa ekonomickej slobody s faktormi ekonomickej bezpečnosti. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISSN 1214-4967, 2017, roč. 14, č. 2, s. 74-83.
  článok

  článok

 8. ČERMÁKOVÁ, Helena - RAIN, Tomáš. Reporting a typologie reportů. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISSN 1214-4967, 2017, roč. 14, č. 2, s. 35-42.
  článok

  článok