Výsledky vyhľadávania

 1. BAČOVÁ, Monika. Financie a mena : kurz [elektronický zdroj]. Podnikové financie. Košice, 2014. online, [18 s.]. Dostupné na : <https://e-learning.euke.sk/login/index.php>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. BAČOVÁ, Monika. Financie a mena : kurz [elektronický zdroj]. Verejné financie. Košice, 2014. online, [24 s.]. Dostupné na : <https://e-learning.euke.sk/login/index.php>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. BAČOVÁ, Monika. Financie a mena : kurz [elektronický zdroj]. Mena. Košice, 2014. online, [9 s.]. Dostupné na : <https://e-learning.euke.sk/login/index.php>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. BAČOVÁ, Monika. Financie a mena : kurz [elektronický zdroj]. Financie a mena - úvod. Košice, 2014. online, [21 s.]. Dostupné na : <https://e-learning.euke.sk/login/index.php>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. BAČOVÁ, Monika. Financie a mena : kurz [elektronický zdroj]. Finančný trh. Košice, 2014. online, [13 s.]. Dostupné na : <https://e-learning.euke.sk/login/index.php>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. BELIČKOVÁ, Kornélia. [Financie a mena]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 3, s. 406. Recenzia na: Financie a mena : praktikum / Zuzana Neupauerová, Juraj Válek, Erika Bartalosová ; recenzenti: Erika Neubauerová, Elena Beňová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3597-7.
  článok

  článok

 7. Financie a mena : praktikum. Zostavovateľské práce a grafická úprava: Zuzana Neupauerová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 137 s. [6,13 AH]. ISBN 978-80-225-3597-7.
 8. NEUPAUEROVÁ, Zuzana - VÁLEK, Juraj - BARTALOSOVÁ, Erika. Financie a mena : praktikum. Recenzenti: Erika Neubauerová, Elena Beňová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 137 s. [6,13 AH]. ISBN 978-80-225-3597-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 9. KAFKOVÁ, Eva. Financie a mena [elektronický zdroj]. Prednáška č. 2. Subjektívna stránka financií. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2012. online [22 s.]. Dostupné na : <https://e-learning.euke.sk/login/index.php>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. KAFKOVÁ, Eva. Financie a mena [elektronický zdroj]. Prednáška č. 1. Objektívna stránka financií. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2012. online [17 s.]. Dostupné na : <https://e-learning.euke.sk/login/index.php>
  elektronická kniha

  elektronická kniha