Výsledky vyhľadávania

 1. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. Editoři: Michal Hora, Miroslava Vašeková. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. 197 s. [9,85 AH]. ISBN 978-80-245-2387-3.
 2. HRONOVÁ, Stanislava. Národní účetnictví : Od výroby k bohatství. 2019. ISBN 9788074007385.
  kniha

  kniha

 3. BLECHOVÁ, Beáta - SOBOTOVIČOVÁ, Šárka. Finanční účetnictví ČR v kontextu mezinárodní harmonizace. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2018. ISSN 1212-415X, 2018, roč. 18, č. 1, s. 17-24.
  článok

  článok

 4. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. Editoři: Michal Hora, Miroslava Vašeková ; recenzenti: Jaroslava Roubíčková... [et al.]. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. 171 s. [7,7 AH]. ISBN 978-80-245-2278-4.
 5. Moderní trendy v účetnictví. Pedagogická konference. Moderní trendy v účetnictví : sborník 18. ročníku pedagogické konference pořádané 1. prosince 2018 na VŠE v Praze, Česká republika. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2018. online 106 s. ISBN 978-80-245-2300-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. HRADECKÁ, Marcela. Kalkulace, možná metoda pro předcházení podvodů v účetnictví při poskytování služeb. In Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. Konference doktorandů. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů : recenzovaný sborník příspěvků z 5. ročníku konference doktorandů na na Vysoké škole finanční a správní, 16. května 2018, (Praha, Česká republika). - Praha : Nakladatelství Vysoké školy finanční a správní, 2018. ISBN 978-80-7408-181-1, s. 58-66.
  článok

  článok

 7. KRÁL, Bohumil et al. Manažerské účetnictví. Lektorovali: Jana Fibírová, Miloš Tumpach. 4. rozšířené a aktualizované vydání. Praha : Management Press/Albatros Media, 2018. 791 s. ISBN 978-80-7261-568-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. DVOŘÁKOVÁ, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 5. aktualizované a přepracované vydání. Brno : BizBooks, 2017. ISBN 978-80-265-0692-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 0, dĺžka fronty rezervácií 1]
 9. 2016 ,Č. 12 (Prosinec 2016). Účetnictví. Praha : Bilance, 2016. ISSN 0139-5661 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2016 ,Č. 11 (Listopad 2016). Účetnictví. Praha : Bilance, 2016. ISSN 0139-5661 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis