Výsledky vyhľadávania

  1. WITTGRUBEROVÁ, Adriana. Účtovanie opravných položiek a ich vykazovanie v konsolidačnom balíku MF SR. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1337-0197, 2012, č. 7-8, s. 6-11. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/uctovnictvo-ropo-a-obci-v-praxi/uctovanie-opravnych-poloziek-a-ich-vykazovanie-v-konsolidacnom-baliku-mf-sr.m-2020.html>
    článok

    článok