Výsledky vyhľadávania

 1. KAPINOVÁ, Katarína. Účtovná závierka a finančné výkazy rozpočtových organizácií : diplomová práca. Škol. Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2010. 63 s.
  kniha

  kniha

 2. KLEINOVÁ, Andrea. Účtovná závierka a finančné výkazy rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí v kontexte slovenskej právnej úpravy a IPSAS : diplomová práca. Škol. Marianna Kicová. Bratislava, 2009. 82 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠTEKLÁČOVÁ, Alžbeta. Účtovná závierka a finančné výkazy rozpočtových organizácií : diplomová práca. Škol. Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2008. 71 s.
  kniha

  kniha

 4. KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Účtovná závierka a finančné výkazy rozpočtových organizácií. In Účetnictví a daně po vstupu České republiky, Polské republiky a Slovenské republiky do EU : sborník mezinárodní vědecké konference, Ostrava 8.2. - 9.2.2005. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0762-9, s. 163-168.
  článok

  článok

 5. KORDOŠOVÁ, Alena. Účtovná závierka a finančné výkazy rozpočtových organizácií. In Aktuálna príručka účtovníctva pre nepodnikateľské organizácie. - Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o., 2003. ISSN 1335-8448, 2003, č. 3, s. [1-60].
  článok

  článok