Výsledky vyhľadávania

  1. STANLEY, Renáta - PAKŠIOVÁ, Renáta - DUBIELOVÁ, Veronika. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : základné dielo : stav - jún 2013 : lexikón súvzťažností a praktických príkladov pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov. 2/2013. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. [21 s., 2,30 AH]. Dostupné na : <http://onbkaz.dashofer.sk/onb/?> ISSN 1335-5430.

  2. SILNÁ, Renáta - PAKŠIOVÁ, Renáta - DUBIELOVÁ, Veronika. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : aktualizácia máj 2012. Č. 02/2012. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. 182 s. [3,144 AH]. ISSN 1335-5430.

  3. MELUCHOVÁ, Jitka - SILNÁ, Renáta - DUBIELOVÁ, Veronika. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : základné dielo : stav - február 2012. 1/2012. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. [90] s. [3,299 AH]. ISSN 1335-5430.

  4. SILNÁ, Renáta - PAKŠIOVÁ, Renáta - DUBIELOVÁ, Veronika. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : základné dielo : stav - august 2012. 3/2012. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. [134] s. [3,361 AH]. ISSN 1335-5430.

  5. SILNÁ, Renáta et al. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : základné dielo : stav - november 2012. 4/2012. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. 180 s. [4,905 AH]. ISSN 1335-5430.

  6. DUBIELOVÁ, Veronika et al. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : aktualizačný servis : marec 2011. 1/2011. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2011. 186 s. [3,3 AH]. ISSN 1335-5430.

  7. SOLÍK, Ján et al. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : aktualizačný servis : november 2011. 4/2011. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2011. 180 s. [3,210 AH]. ISSN 1335-5430.

  8. MELUCHOVÁ, Jitka et al. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : aktualizačný servis : september 2011. 3/2011. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2011. 162 s. [3,825 AH]. ISSN 1335-5430.

  9. MELUCHOVÁ, Jitka et al. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : lexikón súvzťažností a praktických príkladov pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov : aktualizačný servis : jún 2011. 2/2011. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2011. 840 s. [21,909 AH]. ISSN 1335-5430.

  10. DUBIELOVÁ, Veronika et al. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : aktualizačný servis : marec 2010. 1/2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. 184 s. [6,4 AH]. ISSN 1335-5430.