Výsledky vyhľadávania

  1. OLEXA, Lukáš. Ústavné zakotvenie práva na samosprávu v Maďarsku. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2014. ISSN 1335-7182, 2014, roč. 15, č. 2, s. 18-26.
    článok

    článok