Výsledky vyhľadávania

  1. ADAMCOVÁ, Lívia. Überlegungen zum Stellenwert der Phonetik als Teildisziplin der Systemlinguistik. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Višegrádu v Sládkovičove, 2009. ISSN 1337-9321, 2009, roč.1, č. 4, s. 7-18.
    článok

    článok