Výsledky vyhľadávania

  1. KOHUŤÁR, Miroslav - FABUŠ, Michal, ml. Ľudské zdroje v praxi. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-847-4, s. 181-189.
    článok

    článok