Výsledky vyhľadávania

  1. OLEŠOVÁ, Eva. Špecifiká hospodárenia a financovania verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2015. 77 s.
    kniha

    kniha

  2. ČULKOVÁ, Katarína - PAŠKOVÁ, Martina. Špecifiká hospodárenia a financovania verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky. In Ekonomické aspekty v územnej samospráve II : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie : Košice 2012. - Košice : Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-7097-932-7, s. 113-120.
    článok

    článok