Výsledky vyhľadávania

  1. KRAUS, Michal. Štatistické indikátory politikyako báza znalostí - ich štruktúra a význam. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 190-194.
    článok

    článok