Výsledky vyhľadávania

 1. VERNARECOVÁ, Alexandra. Štrukturálne fondy EÚ v oblasti vzdelávania a ich čerpanie v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Daša Belkovicsová. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 2. KUBIŇANOVÁ, Andrea. Štrukturálne fondy EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Beata Lipková. Bratislava, 2015. 48 s.
  kniha

  kniha

 3. ROLNÍK, Ladislav. Štrukturálne fondy EÚ a ich využitie v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2012. 39 s.
  kniha

  kniha

 4. OPET, Matej - SABOLOVÁ, Lenka - NAPOLITANO, Barbara. Štrukturálne fondy EÚ a riešenie rómskeho problému. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2011. ISSN 1336-5711, 2011, č. Júl-August. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 5. OPET, Matej - SABOLOVÁ, Lenka - NAPOLITANO, Barbara. Štrukturálne fondy EÚ a riešenie rómskeho problému. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2011. ISSN 1336-5711, 2011, č. Jún. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 6. OPET, Matej - SABOLOVÁ, Lenka - NAPOLITANO, Barbara. Štrukturálne fondy EÚ a riešenie rómskeho problému. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2011. ISSN 1336-5711, 2011, č. Október. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 7. MICHALOV, Dávid. Štrukturálne fondy EÚ z pohľadu samosprávy : bakalárska práca. Školiteľ: Marián Kristeľ. Bratislava, 2010. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠUVADOVÁ, Veronika. Štrukturálne fondy EU : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Alexy. Bratislava, 2010. 56 s.
  kniha

  kniha

 9. BARIČ, Ondrej. Štrukturálne fondy EÚ pre školstvo - známa neznáma? : vieme využiť ponúkané zdroje? In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1336-9849, 2009, č. 5, s. 19-22.
  článok

  článok

 10. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1337-0448, 2009, roč. 4, č. 5, s. 66-71.
  článok

  článok