Výsledky vyhľadávania

 1. 2019 ,č. 4. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019. ISSN 0044-4863 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2019 ,č. 3. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019. ISSN 0044-4863 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2019 ,č. 2. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019. ISSN 0044-4863 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2019 ,č. 1. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019. ISSN 0044-4863 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. PILÁTOVÁ, Monika. Vplyv dopravy na životné prostredie : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. MAJERNÍKOVÁ, Nikoleta. Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie - prípadová štúdia EIA : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Majerník. Košice, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha

 7. ZÁLEŠÁK, Adam. Čisté životné prostredie a hospodársky rast krajín : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. DZINOVÁ, Veronika. Logistika a životné prostredie : diplomová práca. Školiteľ: Brigita Boorová. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 9. MAJERNÍK, Milan - CHOVANCOVÁ, Jana. Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie. Recenzenti: Peter Adamišin, Vojtech Dirner. 1. vydanie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019. online 216 s. KEGA 038PU-4/2018. ISBN 978-80-555-2250-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. RAKOVSKÁ, Júlia. Vplyv priemyselnej výroby na životné prostredie a možnosti riešenia environmentálnych rizík. In Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4649-2, s. 82-89 online.
  článok

  článok