Výsledky vyhľadávania

 1. PETRÍKOVÁ, Lucia. Agentúra dočasného zamestnávania. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 6, s. 42-44.
  článok

  článok

 2. PETRÍKOVÁ, Lucia. Agentúra dočasného zamestnávania. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 6, s. 12-14.
  článok

  článok

 3. ŠUKALOVÁ, Viera. Agentúra dočasného zamestnávania. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-060X, 2015, roč. 10, č. 11, s. 16-17.
  článok

  článok

 4. SNINČÁK, Tomáš. Agentúra dočasného zamestnávania. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-060X, 2013, roč. 7, č. 1, s. 19-22.
  článok

  článok