Výsledky vyhľadávania

  1. KUBICA, Milan - TÓTH, Miroslav. Aktuálne problémy oceňovania MSP v SR. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 63 - 72. VEGA 1/0330/08.
    článok

    článok