Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2018 : recenzovaný (monografický) zborník vedeckých prác. Zostavovateľ: Andrea Kaderová ; recenzenti: František Peller, Anna Starečková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 101 s. [4,85 AH]. ISBN 978-80-225-4584-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2017 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ/editor: Andrea Kaderová ; recenzenti/reviewers: František Peller, Anna Starečková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [135 s., 5,45 AH]. ISBN 978-80-225-4438-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2016 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ/editor: Andrea Kaderová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [140 s., 6,45 AH]. ISBN 978-80-225-4344-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Aktuárska veda v teórii a v praxi. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuárska veda v teórii a v praxi : zborník anotácií : 8. medzinárodná vedecká konferencia : 14. októbra 2011, Bratislava. Zost. Andrea Kaderová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 25 s. ISBN 978-80-225-3242-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Aktuárska veda v teórii a v praxi. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuárska veda v teórii a v praxi : zborník príspevkov z [8.] medzinárodnej vedeckej konferencie : 14. októbra 2011, Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavovateľ Andrea Kaderová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [131 s.]. VEGA 1/0169/10, VEGA 1/0931/11, VEGA 1/0813/11. ISBN 978-80-225-3242-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Aktuárska veda v teórii a v praxi. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie) : Bratislava, 26. november 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2837-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Aktuárska veda v teórii a v praxi. Vedecký seminár. Aktuárska veda v teórii a v praxi : zborník zo 6. vedeckého seminára : Bratislava, 7. december 2007 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2443-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha