Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Vedecký seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : [zborník abstraktov] : 9. vedecký seminár : 1. - 3. júla 2013, Trenčianske Teplice [elektronický zdroj]. Zostavovateľ Andrea Kaderová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [31s., 1,74 AH]. VEGA 1/0931/11, VEGA 1/0542/13, VEGA 1/0271/13. ISBN 978-80-225-3638-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky

  elektronická kniha


 2. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Odborný seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : [zborník] : 9. odborný seminár : 2. - 4. 7. 2012, Trenčianske Teplice [elektronický zdroj]. [zostavovateľka] Tatiana Šoltésová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [75 s., 19,094 AH]. VEGA 1/0931/11, VEGA 1/0813/11. ISBN 978-80-225-3448-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Odborný seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 8. odborný seminár : 29.6.-1.7.2011 Trenčianske Teplice [zborník abstraktov] [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Andrea Kaderová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, [2011]. CD-ROM [53 s.]. VEGA 1/0169/10, VEGA 1/0931/11, VEGA 1/0813/11. ISBN 978-80-225-3211-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár v Trenčianskych Tepliciach, 28.-30. jún 2010 : [zborník abstraktov] [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM. VEGA 1/0724/08, VEGA 1/0547/08, VEGA 1/0169/10, IPG 2317116/10, IPG 2317123/10. ISBN 978-80-225-2999-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : seminár : Virt, 22.-24. jún 2009. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. 32 s. VEGA 1/4568/07, VEGA 1/0547/08, VEGA 1/0724/08, VEGA 1/0597/09. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 6. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 5. seminár. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. 36 s. VEGA 1/3800/06, VEGA 1/4568/07, VEGA 1/0724/08, VEGA 1/0547/08.

 7. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 4. seminár. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2007. 25 s. VEGA 1/1264/04, VEGA 1/2630/05, VEGA 1/3800/06.

 8. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : [zborník abstraktov]. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2006. 21 s. VEGA 1/1264/04, VEGA 1/2630/05, VEGA 1/3800/06. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 9. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : seminár : Virt, 29. a 30. júna a 1. júla 2005. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2005. 23 s. VEGA 1/1264/04, VEGA 1/2630/05.

 10. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Vedecký seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : [zborník abstraktov]. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2004. 20 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]