Výsledky vyhľadávania

  1. SZIKOROVÁ, Nóra. Ambície Číny stať sa lídrom rozvojových krajín. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3034-7, s. 245-252.
    článok

    článok